Zřizovatel:

C. 16 POŽEHNANY Z JANOVIC

Tančí trojice. CH a dvě D. CH stojí uprostřed s pažemi podél těla, D po jeho pravé a levé ruce, paže rovněž podél těla nebo v bok.

1. – 3. takt: CH žehná pravou paží nad hlavou pravé D vlnivým pohybem zápěstí. V každém taktu na první dobu směrem dolů, na druhou dobu směrem nahoru. Pravá D se pod vzpaženou pravicí CH otáčí na místě osmi drobnými pomalými krůčky jednou vpravo kolem, vykročí pravá noha. Místo obyčejných krůčků se může D otáčet i kroky přeměnnými. Levá D stojí na místě.
4. takt: Zatímco se pravá D dotáčí na místě, CH na první dobu tleskne (ale nemusí) a na druhou dobu zvedne levou ruku nad hlavu D po levici.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale CH žehná levé D a pravá stojí na místě.
9. – 10. takt: CH zátočka s D po pravici závěsem za pravé lokty čtyřmi obyčejnými hladkými kroky, vykročí pravá noha, nebo dvěma dlouhými přeměnnými kroky, vykročí opět pravá, jednou kolem. D po levici se otočí na místě vlevo buďto čtyřmi obyčejnými krůčky (provádí-li CH zátočku s D po pravici také obyčejnými kroky) nebo dvěma přeměnnými, vykročí levou, nebo opět pravou nohou.
11.  – 12. takt = 9. – 10. takt, ale CH provede zátočku s D po levici závěsem za levé lokty. Pravá D se otáčí na místě kolem vlastní osy vpravo.
13. – 14. takt = 9. – 10. takt. 15. – 16. takt = 11. – 12. takt.
Všechny kroky, ať obyčejné nebo přeměnné jsou dlouhé, rázné na plných chodidlech.
Provedení na videokazetě se v detailech odchyluje.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku Tomáš Malinovský (1965), Radana Garnolová (1962) a Jana Šimůnková (1968), muzika jako v B. 1.