Zřizovatel:

C. 12 KOHUT (PO ČEM STARA ROBKO) Z KRMELÍNA

Tančí dvojice smíšené v postavení čelem proti sobě. CH levým, D pravým bokem do středu.

Po čim, stara robko, po čim hrabě maš,
po čim, stara robo, hrabě prodavaš,
po dva, po tři, mily synku,
prodavam hrabě na rynku,
tak ja, mily synku, hrabě prodavam.

Po čim, stara robo, po čim metly maš,
po čim, stara robo, metly prodavaš,
po dva, po tři, mily synku,
prodavam metly na rynku,
tak ja, mily synku, metly prodavam.

1. – 2. takt: Zátočka za pravé lokty o 180° třemi obyčejnými kroky a jedním přísunem s přídupem na poslední osminu 2. taktu. Vykročí levá noha. Kroky jsou rázné.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale za levé lokty, vykročí pravá noha. Dvojice se vrací na místa.
5. – 6. takt = 1. – 2. takt.
7. – 8. takt = 3. – 4. takt.
Dvojice si podá pravé ruce a uchopí se před tělem ve výši pasu. Volné ruce D v bok, CH vzadu na kříži. V tomto postavení provádí dvojice řezankové kroky:
9. takt – a: Řezankový poskok pravou vpřed.
b: Řezankový poskok levou vpřed.
Chodidla výkročných nohou spočívají při řezance celou plochou na zemi a navzájem se dotýkají.
10. takt – a1: Z vysokého výskoku s ohnutím nohou zánožmo doskok do stoje spojného.
a2: Řezankový poskok pravou vpřed.
b: Výskokem mírný stoj rozkročný v rovině čelné.
11. takt – a: Řezankový poskok levou vpřed. b: Řezankový poskok pravou vpřed.
12. takt – a1: Výskok do stoje spojného.
a2: Řezankový poskok levou vpřed.
b: Výskokem mírný stoj rozkročný v rovině čelné.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt.
Na 12. takt – b seskok do stoje spojného.

Tančí a hrají členové souboru Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí jako v C. 3, zpívá muzika.