Zřizovatel:

A. 21 ŽENSKÉ KOLO Z TUŘAN

Moderato

Červená růžičko, proč se nerozvíjáš,
pro tebe, synečku, že k nám nechodíváš,
pro tebe, synečku, že k nám nechodíváš.

Kdybych já k vám chodil, ty by si plakala,
do bílého šátku oči utírala,
do bílého šátku oči utírala.

Někdy si utvořily u zábavy kolo jen vdané ženy. Hlavně tomu bylo o ostatcích při ženském právu, ale i o hodech atp. Při písni Červená růžičko jsou natočeny všechny čelem do středu, drží se za ruce v připažení, paže volně od těla. Držení usměrňuje šířka suk­ní. Kolo se zvolna otáčí přísunným krokem s vytáčením v bocích vpravo stranou.

  1. takt: a – Krok levou nohou před pravou, špička směřuje šikmo vpravo vpřed. Druhá noha se mírně posune přední částí cho­didla k noze výkročné tak, že špice pravé nohy je asi v polovině levé nohy. Tělem se natočí doleva.
    b: Pravá noha zakročí vzad, tělo se natočí doprava a levá noha přisune po přední části chodidla k noze pravé.

Spojené paže se vědomě nepohybují, ale přesto při natáčení jeví tendenci k pohybu buď vpřed nebo vzad (záleží na natočení).

Po skončení kola zůstanou stát čelem do kola, zvednou ruce, a za výskání ukončí kolo.

Tančí a zpívá skupina z Brna-Tuřan Anna Běloušková (1950), Marie Hlavoňová (1933), Jiřina Krajová (1953), Jaroslava Musilová (1958), Marie Průšvicová (1945) a Marie Wagne-rová (1951).