Zřizovatel:

A. 20 DÍVČÍ KOLO Z TUŘAN

Moderato

/:Hluboči, hluboči, kudy se voda točí,:/
/:kerá nemá šohajíčka, ta ať do vody skočí. :/

/: A já šohaja nemám, přece do ní neskočím, :/
/: ještě se já v tej tuřanskej hospodě zatočím. :/

V Tuřanech se o hodech, ostatcích i obyčejných tanečních zábavách o přestávkách tančívala kola smíšená, mužská nebo dívčí, ženská atd. Při kole muzika mlčela (odpočívala). Kola se tančila na různé písně, začínalo se obvykle pomalou písní ve dvoudobém taktu, pak se přešlo na valčíkovou píseň a na píseň skočného nápěvu. Taneční krok kol se řídil podle druhu a tempa taneční písně. Obvykle se začínalo volnou písní, při které se chodilo rytmickou vážnou chůzí kolem a při refrénu se přešlo do rychlejších cvalových kroků jedním i druhým směrem.

Kolo na píseň Hlubočí, hlubočí

Tančí dívky ve vázaném kruhu čelem do středu. Drží se za ruce v mírném odpažení.

1. – 8. takt: Za zpěvu se kolo otáčí obyčejnými kroky vpravo kolem (v každém taktu dva obyčejné kroky). D se natočí mírně vpravo vpříč a na začátku taktu vykročí levou nohou před pravou. Ve druhé době taktu krok pravou nohou vpřed po kruhu, špička natočena mírně zevnitř. Spojené paže v klidu.

9. – 12. takt: D v postoji čelem do kruhu, paže stále v mírném odpažení, se otáčejí střídmě prováděnými cvalovými krůčky (dva v taktu) vpravo kolem, vykročí pravá noha. Cvalové kroky zastaví zvolněným cvalovým krůčkem ve druhé době 12. taktu.

13. – 16. takt: Otáčení cvalovými krůčky vlevo stranou – vykročí levá noha. Zastavení podobně jako ve 12. taktu.

Stejně se tančí i druhá sloka.

Po dozpívaní písně se v postoji čelem do kruhu pustí, levá ruka v bok, pravá vzpaží pokrčeně a dívky výskají. Pak buď zahraje hudba k tanci a pro dívky si přijdou do kola chlapci, aby je vyzvali k tanci, anebo naváží dívky dalším kolem.

Tančí skupina z Brna-Tuřan Hana Běloušková (1974), Markéta Cahlíková (1976), Markéta Čadová (1978), Jana Černo-hlávková (1971), Gabriela Hanzlová (1977), Ivana Kolečková (1969), Eva Kousalová (1979), Marta Krajová (1977), Renata Richtrová (1975) a Dana Zbořilová (1977), zpívají ženy jako v A. 21.