Zřizovatel:

B. 23 PŠENKA Z TROUBSKA

Con moto

Haj, husičky, ze pšeničky,
haj, husičky, ze žita,
lepší je ta malá holka,
než-li je ta veliká.

Ta malá se sama točí,
a ta velká nemůže,
ona čeká na chasníka,
až jí chasník pomůže.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu. CH uvnitř, D po jeho pravici. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější v bok.

1. – 8. takt: Dvojice postupuje polkovými kroky vpřed s natáčením od sebe a k sobě. Vykračuje vnější noha. Spojené paže komí­hají při vykročení vnějších nohou (CH a D natočeni k sobě zády) vpřed a při krocích v sudých taktech vnitřní nohou (noha musí vykročit vpřed – dvojice se natočí k sobě obliče­jem) vzad.

9. – 16. takt: D předstoupí před CH, uchopí se s ním za pravou ruku ve vzpažení, druhé ruce v bok. D se podtáčí vpřed po kruhu pod spojenými pravicemi polkou. Vykročí pravou nohou vpřed a v prvním taktu se natočí zády k CH. CH vykročí v 1. taktu levou nohou vpřed. V posledním taktu se přitočí D opět k pravému boku CH a uchopí se za vnitřní ruce v připažení. Vnější ruce v bok. Někdy v tomto taktu provedly dvojice krok dupavě s mírným snížením těžiště.

Tančí a hrají jako v B. 22.