Zřizovatel:

G. 33 HULAN Z DVOŘISKA (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu, asi na vzdálenost 2 kroků. CH má ruce vzadu na křížích, D má ruce v bok.
1. – 2. takt: 4 obyčejnými ráznými kroky zátočka doprava v závěsu za pravé lokty jednou kolem. Při prvním kroku tlesknutí nebo přídup. CH i D začínají pravou nohou.
3. – 4. takt: 4 obyčejnými ráznými kroky každý tanečník zvlášť (malý kroužek) doleva. Opět začínají oba pravou nohou.
Takto až do konce tance.
Poznámka: CH i D opisují svým tancem osmičku: první polovinu v závěsu za pravé lokty doprava 4 kroky, vykročí pravá noha: druhou polovinu každý sám 4 kroky v protisměru doleva.

Tančí a hrají jako v G. 10.