Zřizovatel:

G. 31 CIGAN III Z NEPLACHOVIC (OPAVSKO)

Melodie jako v G.29

Tančí dvojice smíšené, CH zády do středu volně v rozptylu na místě v postavení čelem proti sobě na vzdálenost asi dvou kroků od sebe. D si oběma rukama nadzvedají sukně, CH mají ruce založeny v předu před tělem téměř ve výši ramen. Tančí jako v G.29 a v G.30 ve volném tempu skoky s většími oblouky – 1 v taktu a s výkyvy těla stranou. V závěrečném rychlém tempu pak rychlé zakládané kroky bez obloučku stranou – dva v taktu.
Tančí a hrají jako v G.10.