Zřizovatel:

G. 36 KRAKOVJAK Z BOLATIC (HLUČÍNSKO)

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH je zády do středu. Drží se za pravé ruce asi ve výši pasu, CH má levou ruku vzadu na kříži, D má levou ruku v bok. Tančí téměř na místě.
1. takt: Houpavě provedený krok a příkrok podle CH vlevo stranou, CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže komíhají ve směru pohybu těla.
2. takt – a: CH i D krok podle CH vlevo stranou, CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže kmih ve směru tance.
b: Poskok CH na levé, D na pravé noze. Druhá noha se přednoží pokrčeně dovnitř křížem před nohu stojnou, chodidlo vytočeno zevnitř (pata směřuje k nártu nohy stojné).
3. – 4. takt = 1. – 2. takt. ale opačným směrem a opačnýma nohama.
5. takt = 2. takt.
6. takt = 4. takt.
7. – 8. takt: Na začátku 7. taktu CH švihem spojených paží podle D doprava roztočí D. D se otáčí 4 šlapákovými kroky před CH dvakrát vpravo kolem, ruce v bok. CH po roztočení D stoj na místě, levá paže hřbetem vzadu na kříži, pravá podél těla.
Pohyby taktů 1. – 8. se opakují až do konce tance.
Poznámka: Podle původního zápisu PhDr. Hany Podešvové se 7. – 8. takt tančí takto: CH i D se otočí každý sám 4 obyčejnými kroky jednou kolem – CH vlevo (levou, pravou, levou, pravou), D vpravo (pravou, levou, pravou, levou).

Tančí a hrají jako v G. 10.