• English

Zřizovatel:

G. 39 OTEVŘENÁ POLKA Z PODVIHOVA (KLIMKOVSKO)

Tančí smíšené dvojice po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, CH má levou ruku položenu hřbetem vzadu na kříži. D má pravou ruku v bok.
1. – 2. takt: Dva kroky houpavé polky dopředu. CH vykročí levou, D pravou nohou.
3. – 4. takt: Na začátku 3. taktu rychlý obrat obou dovnitř (CH je vlevo, D vpravo) a přechytnutí za opačné ruce. Dva houpavé polkové kroky vzad. CH vykročí levou, D pravou nohou.
5. – 8. takt: Rychlý obrat dovnitř (oba jsou čelem k sobě), CH doleva a D doprava, uchopení ke kolovému tanci zavřené. Dvojice se otočí 4 kroky houpavé polky dvakrát kolem po směru tance. Oba jsou opět ve výchozím postavení. CH vykročí levou, D pravou nohou.
Pohyby těchto 8 taktů se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají členové Slezského souboru Heleny Salichové z Ostravy Libor Folwarčný (1969) a Jana Šnoblová (1978), Jan Honek (1964) a Věra Vahalíková (1961), muzika jako v G.5.