Zřizovatel:

G. 38 NA ŚKLANEJ HOŘE Z BOLATIC (HLUČÍNSKO)

Tančí smíšené dvojice po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, D po pravici CH. Jsou mírně natočeni k sobě, CH uvnitř a D vně. Drží se za vnitřní ruce v připažení, CH má levou ruku vzadu hřbetem na kříži, D má pravou ruku v bok.
1. takt – a: CH i D vykročí vnější nohou vpřed, chodidlo vytočeno zevnitř, noha došlápne na celé chodidlo,
b: Noha stojná vláčně výpon, druhá noha se povznese pokrče­ně přednožmo dovnitř mírně křížem před nohu stojnou.
c: Vnější noha poklesne z výponu na celé chodidlo. V průběhu celého taktu kmih spojených paží vpřed.
2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou s natočením dvojice dovnitř k sobě. V průběhu celého taktu kmih spojených paží vzad, dvojice se mírně přivrátí obličeji k sobě.
3. – 4. takt: Dvojice se pustí a oba se otočí 6 drobnými krůčky, každý sám na místě, jednou kolem. CH začíná levou doleva, D pravou doprava. CH má ruce vzadu na křížích, D má ruce v bok.
5. – 6. takt: Dvojice v držení za vnitřní ruce napjaté vzad po kruhu, mírně odvrácená od sebe, provede dva vydupávané skočné mazurkové kroky vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. Levá paže CH vzadu na křížích, pravá ruka D v bok. Při mazurkových krocích je hlava vzpřímená a mírně natočená u D doprava, u CH doleva. Při výdupu u mazurkových kroků na první dobu zůstává trup vzpřímen a nekloní se dolů.
7. – 8. takt: Dvojice se pustí a zátočka v závěsu za pravé lokty 6 drobnými krůčky jednou kolem. CH levou, D pravou nohou.
9. – 12. takt = 5. – 8. takt.
Poznámka: Podle H. Podešvové se v 3. – 4. taktu otáčí dvojice kroky „vyšlapávané mazurky“.

Tančí a hrají členové Slezského souboru Heleny Salichové z Ostravy Jan Honek (1964) a Eva Nováková (1969), Radomír Kočí (1970) a Anna Valentová (1971), Roman Novák (1968) a Věra Vahalíková (1961), muzika jako v G.5.