Zřizovatel:

G. 40 RUSKÁ POLKA Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené volně v rozptylu čelem proti sobě posunuti o krok doleva. Drží se za napjaté pravé paže, CH levou ruku vzadu opřenu hřbetem o kříž, D levou ruku v bok.
1. takt: Tahem spojených paží k sobě a rázným přeměnným krokem pravou nohou vpřed si vymění dvojice místa. Při míjení se pustí a založí pravé ruce, CH dozadu na kříž a D v bok.
2. takt – a: CH i D poskok na pravé noze, levá vykopne do přednožení dolů, špička vztyčena vzhůru.
b1: Poskok na pravé noze, levá noha zakopne do poohnutí zánožmo, špice směřuje k zemi.
b2: Levá noha došlápne celým chodidlem k noze pravé.
3. – 4. takt: Oba čtyřmi poskočnými zakládanými přeskoky jako u cigana G.29 (ale 2 poskoky v taktu) ve volném tempu s mírným úklony stranou se otočí doprava jednou kolem.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, oba se dostanou zpět na původní místa.
Těchto 8 taktů se stále opakuje.

Tančí a hrají členové Slezského souboru Heleny Salichové z Ostravy Jan Honek (1964) a Eva Nováková (1969), Radomír Kočí (1970) a Anna Valentová (1971), muzika jako v G.5.