• English

Zřizovatel:

G. 35 KOZIZ Z DARKOVIC (HLUČÍNSKO)

Tančí smíšené dvojice v kolovém držení zavřeném po knihu, CH levým, D pravým bokem do středu.
1. takt – a: Houpavý šlapák z celého chodidla do výponu s otočením o půl kola. CH výkrok pravou přímo vpřed, D levou vzad.
b: Přídup druhé nohy vedle nohy stojné celým chodidlem, noha stojná současně poklesne patou k zemi.
2. takt: 1 polkový krok s otočením o půl kola doprava, CH levou, D pravou nohou. Na konci 2. taktu jsou CH i D ve výchozím postavení bokem do středu.
Pohyby taktů 1. – 2. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají jako v G. 10.