Zřizovatel:

B. 1 DUPÁK Z KRÁLOVEHRADECKA

Vivo

Nevdávej se, má panenko, až ti bude sto let,
až ti zuby vypadají, nebudou tě bolet.

Ve východních Čechách je tanec zván též „dupavá“ nebo „dupavka“. Patří mezi naše nejstarší tance.
Párový tanec tančený po celou dobu po kole, v držení zavřeném. Hlavním a jediným tanečním krokem je přeměnný krok polky tančený v delší stopě. V každém čtvrtém taktu se v posledních osminách 2x na místě zadupe, Ch pr., 1., D 1., pr. nohou (pozor, aby se neporušil rytmus!).

Var. z Třebše u Hradce Králové:
T. 1. – 3.: 3 polkové kroky.
4.: Na 1. a 2. osminu se páry zastaví, na další 2 osminy 2x podupy na místě, obvykle Ch pr. a 1. nohou, D opačnou n. Lze také podupy variovat, např. ve stoji 2 podupy stejnou nohou, není však správný jen jeden podup. Velmi záleží na přesné rytmizaci.

Tanec je rozšířen ve všech českých krajích, obzvláště je příznačný pro Hradecko, Čáslavsko a Chrudimsko. Princip dvojí­ho zadupání byl však používán i v jiných tancích, např. v Kal-couské z Chrudimska (Holas, d. V., č. 198) a ve sbírce J. Rittersberka z r. 1825; ve variantě dupáka z Plzeňska byly podupy značkami přímo vyznačeny, písně č. 14a, b. V Kolo-vratském rukopise – sběru z r. 1819, bylo dupání v tanci Tkadlec na začátku druhého dílu rovněž předepsáno (tamtéž, č. tance 17).
Tanec dupák je trvalou součástí repertoáru souborů Lipka a Radost z Pardubic, podle starší úpravy B. Vítka sen.

Tančí a hrají členové souboru Radost z Pardubic Michal Novák (1977) a Dana Chaloupková (1977), Libor Šedivák (1978) a Světlana Raušová (1977), Milan Šotola (1978) a Marcela Petránková (1977), Marek Vindeman (1969) a Lenka Horáková (1979), muzika ve složení Petra Martínková (1969) prim, Jan Vítek (1977) 1. klarinet, Marian Kmošek (1977) 2. klarinet, Soňa Táborská (1977) housle-terc, Irena Burianová (1977) a Martina Včelišová (1981) viola-kontr, Helena Vaňková (1981) flétna a Jan Vondráček (1978) kontrabas, zpívají také Jiří Práchenský (1953), Petr Slouka (1951), Václav Slouka (1976) a Ivo Zbránek (1977).