Zřizovatel:

A. 1 CHROUSTOVSKÝ MLÁDENCI, BAJR ZE SMIDAR

Allegretto

Chroustovský mládenci, kde ste koně pásli,
ztratila sem šáteček, zelenavej věneček,
kterej ste ho našli?

Severovýchodní podhorská část Hořicka zahrnuje svérázné osídlení smíšeného česko-německého etnika. Patřil sem i Chroustov, ležící pod pahorkatinou Zvičiny, jedné z východočeských oblastí, ve které se zachovaly v početné míře tance s proměnlivým taktem, zde nazývané „bajr“, „bajrák“ (bayerisch). Tyto bajry tvořily ještě v letech kolem 1895, kdy byl publikován dále zmíněný pramen, velkou část z tanců zde zjištěných. V jejich trojdobých částech se tu také často setkáváme se stylem přísunného valčíku. Nejinak to je i v chroustovské, dvoudílném tanci s valčíkovou dohrou. Tančí se po kole v zavřeném párovém držení.

I. část
T. 1.: Ch pr. nohou, D 1. n.. přísunný valčíkový krok:
a/ malý krok stranou,
b/ opačné nohy se přisunou k výkročné noze,
c/ malý výpon na přední části chodidel a spuštění pat k zemi.
2. Totéž se začíná opačnýma nohama.
3. -4. Obkročák (dva široké obkročákové kroky v otáčení i více než 180°).
5. -6. = 1.-2.

II. část
T. 1.-4.: Valčíkové kroky.
5. – 6.: 2 obkročáky.
7. – 8.: 2 valčíky.
1. -8.: Opakuje se.

Dohra: valčíkem nebo sousedskou nebo skotskou = druh drobné polky. Na snímku se sousedská volně improvizuje s konečnými podupy.

var: 1.-2. takt: 2 valčíkové kroky.
3. takt: 1 obkročák (2ma kroky).
4. takt: 1 valčík.
5. takt: 1 obkročák (2ma kroky).
6. – 10. takt= 1. – 5. takt.
11. -14. takt: Valčík.
15. takt: Obkročák.
16. – 17. takt: 2 valčíky.

Hudební zpracování: hudební skupina souboru
Taneční nácvik: J. Zacharová st.
Popis: H. Laudová

Původní pramen: Písně a taneční popěvky na Hořicku, A. Rublič a M. Hynek. Národopisný sborník okresu Hořického. Hořice 1895, s. 387, 416.

Tančí a hrají členové souboru Český ráj z Jičína Petr Hrubý (1963) a Šárka Crhová (1970), David Jung (1975) a Pavlína Kodešová (1971), Václav Mládek (1971) a Jana Zacharová ml. (1973), Miroslav Polák (1962) a Petra Sýkorová (1965), muzika ve složení Dan Vinkler (1973) prim, Jitka Sochorová (1975) 1. housle, Jana Kůtková (1975) 2. housle, Vladimír Vondráček (1973) housle-kontr, Tomáš Kozel (1972) klarinet, Ivana Brandejsová (1975) příčná flétna a Ondřej Tížek (1973) kontrabas.