Zřizovatel:

C. 2 SIL SEM PROSO NA SOUVRATI, OBROZENSKÝ TANEC Z HAVLÍČKOBRODSKA A NASAVRCKA

Vivo

Sil sem proso na souvrati, nebudu ho žíti,
miloval sem hezké děvče, nebudu ho míti.
Síti, nežíti, milovati, nevzíti,
sil sem, nežal sem, miloval sem, nevzal sem.

Sil sem proso v Nasavrkách, vyrostla mně tráva,
pověz ty mně, má panenko, máž-li ty mně ráda?
Síti, nežíti, milovati, nevzíti,
sil sem, nežal sem, miloval sem, nevzal sem.

Párový tanec v různých prostorových formacích a v různém držení. Zlidovělá píseň obrozence M. Z. Poláka (Společenský zpěvník český, 1851).

„Sil sem proso na souvrati…“:
a/ Tanec a píseň začíná 1 dvojice v postavení Ch pr. bokem, D 1. do středu.
T. 1. – 2.: 1 krok stranou vpravo, 1 přeměnný krok vpravo a 1 krok vlevo zpět – každý sám.
3. – 4.: 2 přeměnné kroky vpravo a 2 vlevo – ve dvojici.
5. – 8.: D se pustí a učiní 2 přeměnné kroky vpravo, Ch vlevo ; D se vrátí před Ch dvěma obkročákovými kroky.
Opakování: 9. – 16., ostatní páry, stojící v pozadí, se připojí roze­staveny po prostoru.

„Sil sem proso v Nasavrkách …“
b/ Nyní stojí dvojice čelně vpřed. D před chlapcem, zády k němu: Ch drží D za obě ruce s pažemi pozvednutými povýš (jako při mazurce).
1. – 8.: Dvojpolka šotyšová: D přednoží špičku pr. nohy, Ch 1. n. před špičku stojné nohy a unoží ji. D vpravo, Ch vlevo, a jedním přeměnným krokem D nyní postoupí vlevo a Ch vpravo.
Totéž se opakuje, Ch i D se dostanou na svá původní místa.
c/ 9. – 16.: Opakuje se.

Na závěr tančí dvojice v postavení vedle sebe 4mi dvojpolkami po kole – Ch drží pravou rukou D v pase, D 1. ruku na Ch rameni, drahé ruce v pase: následuje 8 šlapaných obkročáků v zavřeném držení a 8 poskočných kroků v zátočkách doprava a doleva, při nichž vždy v posledním taktu oba tlesknou do svých dlaní; během závěrečné, drobně nakračované polky, se dvojice pustí, Ch couvají malými krůčky do středu kola a D se před nimi točí na místě dokola.
Tento závěr lze volně komponovat. Pro celé předvedení tance soubor použil místní tradicí ustáleného aranžmá.

Hudební zpracování: J. Vajo
Taneční pojetí: L. Honsigová
Popis: H. Laudová

Tančí a hrají členové souboru Kalamajka u Havlíčkova Brodu jako v C. 1, sólo zpívá Petr Dajč (1967), dále zpívají také Václav Procházka (1964), Marie Zadinová (1947) a Martina Šlégrová (1977).