Zřizovatel:

A. 2 KDYŽ JSEM ŠEL ZE SMIDAR Z JARMARKU, BAJR ZE SMIDAR

Allegretto

Když sem šel ze Smidar z jarmarku,
koupil sem si novou píšťalku,
koupil sem si jí, pískal sem na ni,
když sem vyprovázel Andulku.

Smidary sice leží na okraji Hořicka a Bydžovska, ale protože chlapec „šel z jarmarku“ odtud domů, patrně si pískal podle noty ze své vsi, kde se také tanec tančil. Tančí se v párovém držení.

I. díl
T. 1. – 2.: 2 kroky sousedské – na Hořicku tanečník zpravidla začínal pr. nohou, D levou.
3. – 4.: 2 lehce poskočné obkročáky.
5. : 1 obkročákový krok (v rámci třídobého taktu), v posledních 2 dobách s přinožením volné nohy se sdupnutím.
6. – 10. = 1. – 5.

II. díl
11. – 12.: 2 kroky sousedské, z nichž druhý končí na poslední 2 doby přinožením volné nohy se sdupnutím.
13. – 14. = 11. – 12.
15. – 19. = 1.-5.

Celý II. díl se opakuje.

Hudební zpracování: hudební skupina souboru
Taneční nácvik: J. Zacharová st. a Z. Svobodová
Popis: H: Laudová
Původní pramen: A. Rublič a M. Hynek, Písně a taneční popěvky z Hořicka, s. 388 a 416.

Tančí a hrají jako v A. 1.