A. 12 POŽEHNANÝ Z HUTISKA

Melodie jako v A.11, text: Uťal bučka u potůčka, nedoťál ho, namlúval si švarné děvča, nedostál ho. Tule máš, má panenko, tule máš dva grejcary, tule máš groš. Postavení jako v A.11. 1. takt: tanečník v 1. době tleskne pravou dlaní do levé a ihned upaží pravici povýš nad hlavu

Continue reading

A. 13 HUSÁR Z HUTISKA

Husár sem a husár budu, černé čižmy nosit budu, černé čižmy od čižmářa, podkověnky od kovářa. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, dívka po pravici chlapce. Chlapec drží dívku pravicí kolem pasu. Dívka položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno. Vnější ruce v bok. 1.

Continue reading

A. 14 ŠINDELOVÝ Z HUTISKA

Kde ju máš? Tu, tu, tu. Co sa ptáš, ty kluku? Pod fěrtůškem, pod pupíčkem šindelákem přibitú. (Na lavici, pod lavicí šindelákem přibitú.) Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, chlapec levým bokem do středu. Chlapec drží v pravé ruce šindel. Dívka ruce v bok. 1. takt: chlapec: dva

Continue reading

A. 15 RUSKÁ POLKA Z HUTISKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, dívka po pravici chlapce. Drží se za vnitřní ruce v připažení nebo ve skrčení připažmo. Vnější ruce v bok. 1. – 2. takt: dva lehce houpavé přeměnné kroky vpřed, vykročí levá noha. 3. takt: dvojice se zastaví a ve stoji na

Continue reading

A. 16 KAČENKA Z VALAŠSKOMEZIŘÍČSKA

Počkaj, kačenko, /: hop, šup, šup:/, já na ťa povím, /: hop, šup, šup:/, že sas ňa ptala, kolik je hodin, hop, šup, šup. Štyry hodiny, /: hop, šup, šup:/, z půlnoci bily, /: hop, šup, šup:/, a eště u tebja mládenci byli, hop, šup, šup. Tančí dvojice v držení

Continue reading

G. 1 BOUDA Z KŘIŽLIC A HRABAČOVA

Allegretto Pernikář má boudu, boudu, pernikářka krámek, poďte hoši kupovati holkám marcipánek. Kup si holka roztomilá, tureckýho medu, nebo tě dnes při muzice ani neprovedu. Kup mně hochu furiantskej, kousek marcipánu, nebo si vem do kolečka zrovna jinou pannu. Kromě v okolí Vrchlabí byl tanec rozšířen též na Benecku a

Continue reading

G. 2 CIBULÁŘSKÁ Z PODKRKONOŠÍ

Allegretto – Con moto Dvojice tančí po kole v zavřeném párovém držení. Melodií je tanec příbuzný s třídobým rejdovákem, což napovídá i v první části tance text: „Rejduj, holka, rejduj, máš nohy samej hnůj, rejduj, holka, rejduj, rejduj, rejdovačku. Až se vyrejduješ, pak si nohy vomeješ, /: trámta-ra-ta-ta-ta:/, /: trámta

Continue reading

G. 3 MOTÁK, MATENÍK Z PODKRKONOŠÍ

Allegretto Až půjdeš k Tobisom, zastav se, já ti dám kytičku laskavce. Na domě máš lůžko, vyspi se, u něj máš hrníček, napi se! Nad ním máš okýnko, vylej to, je-li ti to líto, vypi to! Až to všechno dobře užiješ, pak toho litovať nebudeš! Tanec z proměnlivým taktem z

Continue reading

G. 4 DVOUKROČÁK – HOPKOVANÁ Z PODKRKONOŠÍ

Allegretto „Podívej, podívej, jak se kroutí, podívej, podívej, jak to jde …“ Poskočný párový tanec v zavřeném držení, při kterém však Ch a D v postavení proti sobě jsou od sebe trochu více oddáleni tím, že Ch drží D pr. rukou co nejvíce nataženou. Horní část těla Ch je rovněž

Continue reading

G. 5 TKADLEC ZE ŠTĚPANIC

Allegretto A tak se tkalcuje, člunkem prohazuje, na cuker, na kafe, na stůl a kanape, na dluhy, na daně, na piva džbáň, hej cup cup, hej cup cup, hop ho sem, hop ho tam. Tkadlec patří do skupiny řemeslnických tanců a tančí se s mnoha prostorovými změnami a za různé

Continue reading