• English

Zřizovatel:

C. 1 BŘITVA A HULÁN, DVOJTANEC Z HAVLÍČKOBRODSKA

Allegretto

Moderato

 

Dvojtanec – spojení třídobého tance s rychlým dvoudobým se v lidovém tanci ujalo zejména podle vzoru starších společenských tanců v období národního obrození. Často se spojovaly tance, které spolu neměly nic společného, ale v dvoudobé verzi plnily úlohu gradace. Takové bylo i spojení obou tanců v městském a příměstském tanečním repertoáru na Havlíčkobrodsku, které převzal i soubor ukázku na kazetě interpretující.

T. 1. – 2.: Dva pomalé obkročáky po kole, Ch vykračuje 1. a D. pr. n.
3. – 4.: Našlápnutí do kola a přehození děvčete, které Ch vezme v pase, vyšším obloukem na směr kola: tanec musí rovnoměrně plynout bez zastávek.
5. – 8. = 1. – 4.
12. – 16. = 1. – 4.
17. – 24.: Dvojice se pustí, oba dají ruce v bok. Ch tančí po směru kola vpřed valčíkovým krokem a D se v trojkrokém valčíku točí před Ch. Na poslední dobu 24. taktu se oba rychle postaví vedle sebe a vezmou se za vnitřní ruce, druhá ruka v bok.

Hulán = Hulánka
T. 1. – 8.: Poskočné kroky v dvoudobém rytmu vpřed s větším rozmachem spojených rukou vpřed a vzad.
9. – 16.: Střídají se po 4 taktech poskočné kroky v páru v zavřeném držení a 4 takty Ch poskoky vpřed a D se otáčí obkročákovými kroky před Ch po kruhu. V posledním taktu zadupají.

Hudební zpracování: A. Nosek
Taneční zpracování: L. Honsigová
Popis: H. Laudová

Tančí a hrají členové souboru Kalamajka z Havlíčkova Brodu Petr Dajč (1967) a Marie Zadinová (1947), Martin Ferencz (1967) a Martina Šlégrová (1977), Václav Procházka (1964) a Zdeňka Schubertová (1965), Jiří Průša (1959) a Bohuslava Průšová (1961), muzika ve složení Petr Pavlíček ml. (1980) prim, Ludmila Mrázková (1981) 2. housle, Petr Pavlíček st. (1955) housle-kontr, Petr Janovský (1967) a Zbyšek Kolářský (1976) klarinety a Pavel Machek (1957) kontrabas.