Zřizovatel:

D.24 VIKLAVÁ Z LOUDILKY

Teče vodička z hráze do rybníčka,
teče vodička z hráze dolů.
/: To sem já nevěděl, že budu podveden,
že tě, má milá, nedostanu. :/

Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném. CH zády do středu. V třídobé melodii se místo sousedské nebo přísunného valčíku tančí obkročákem houpavým s velkými výkyvy stranou ve směni nohy výkročné – jeden krok v taktu. Noha při našlápnutí povolí v koleně a při otočení z celého chodidla s nadnesením paty se postupně mírně v koleně uvolňuje nahoru. Krok je širší, aby měla dvojice větší stabilitu při úklonech. Ve výkyvech pomáhají také spojené paže, které napomáhají při udržování rovnováhy.
Název viklavá j e odvozen právě z těchto výkyvů stranou, při nichž se tanečníci viklali sem a tam.

Tančí a hrají členové souboru Vysočan z Jihlavy Miloslav Brtník ml. /1951/ a Iveta Urbanová /1964/, Jaroslav Dřevo /1947/ a Daniela Kratochvílová /1964/, muzika jako v D. 3.