Zřizovatel:

D.21 POHUPOVANÁ POLKA ZE ZÁPADNÍHO HORÁCKA

Na západním Horácku (na Novoměstsku, Žďársku, Velkomeziříčsku aj.) se tančívala polka i ve 3/4 taktu. tzn. že se tančila přes takt, tzn. že ve dvou taktech 3/4 se zatančily tři kroky polky. Nápěv pohupované polky, podložený často i texty písní (Ty Čajovi koně), je ve volnějším tempu. Pomalejší tempo i celkový ráz melodie a hudebního doprovodu podněcují tanečníky k tomu, že netančí polku houpavě, ale pohupovaně zvláště v závěru, kde se nadnesou až do vypérovaného polovýponu. CH vykračuje levou, D pravou nohou a tančí se v běžném kolovém držení.

Tančí a hrají členové souboru Vysočan z Jihlavy Jiří Berka /1947/ a Miluše Mrkvičková /1964/, Pavel Oháňka /1942/ a Eva Michálková /1950/, Emil Šuba /1941/ a Lenka Šubová /1944/, Jaroslav Zeman /1947/ a Lenka Macková /1972/, muzika jako v D. 3.