• English

Zřizovatel:

D.26 SKÁKAVÁ MAZURA ZE ZÁPADNÍHO HORÁCKA

Na Novoměstsku, Žďársku a Jimramovsku, ale i v jiných částech Horácka se tančívala kolová mazurka, které říkali skákavá. Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše. Dvojice se otáčí kolem společné osy a současně postupuje vpřed po kruhu v každém taktu třemi skoky z nohy na nohu, přičemž se vždy druhá noha ohýbá vysoko zánožmo. Tanečníci se mohou otáčet doprava nebo i doleva. Někdy také střídají pravidelně třeba po čtyřech taktech otáčení doprava s otáčením doleva. Jednotlivé skoky v mazurce se provádějí lehce s nadneseným a dobře ovládaným těžištěm. Dopadá se na přední část chodidla. Ihned po dopadu se noha opět prudce odrazí od země a švihne v koleně do ohnutí zánožmo, špička napjata.

Tančí a hrají jako v D. 24.