Zřizovatel:

C.1 HULÁN Z UBUŠÍNA

Viděla sem hulána jíti po ulici,
/: měl červený střapeček za svojí čepicí. :/

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem po kruhu, D po pravici CH. Držení za ruce vpředu křížem, pravá ruka nahoře.

Variant I .
1. – 2. takt: Čtyři poskočné kroky vpřed, vykročí vnější noha. Při posledním poskoku na 2. t. b) obrat o 180° vzad, D vlevo, CH vpravo.
3. – 4. takt = 1 . – 2 . takt, ale opačným směrem a opačnou nohou.
Pohyby taktu 1. – 4. se opakují celý tanec.

Variant II.
Držení a postavení dvojice jako v I . variantu.
1. – 2. takt: Čtyři poskočné kroky vpřed, začíná vnější noha.
3. – 4. takt: CH poskakuje 4 poskočnými kroky téměř na místě a převádí D pohybem zkřížených paží ve vodorovné rovině ke svému levému boku. D přechází 4 poskočnými kroky (vykročí pravou nohou) na levou stranu CH s přetočením o 360° vlevo.
5. – 8. takt = 1 . – 4 . takt. ale nyní převádí CH D na opačnou¨stranu.
Takto až do konce tance.

Tančí členové souboru Rožínka z Dolní Rožínky Jiří Caha /1973/ a Dana Sedláková /1975/, Jiří Mrňous /1973/ a Hana Doležalová /1974/, Pavel Palatický /1973/ a Lenka Musilová /1977/, Pavel Špaček /1973/ a Jana Tomášková /1976/, hraje muzika souboru Vysočan z Jihlavy jako v A. 2.