Zřizovatel:

D.25 TAJČ ZE ZÁPADNÍHO HORÁCKA

Tajč je starším typem valčíku. Tančí se volněji, vláčněji, v podstatě vlastně obkročákem houpavým v každém taktu jeden krok. rovněž s mírnými úklony stranou. Někteří obzvlášť dobří tanečníci jej tančili se zvláštními ozdobami – „kudrlinkami“ volnou nohou před došlápnutím do obkročákového kroku. Někdy tyto kudrlinky (malé kroužky špičkou nohy) tančili jen tanečníci. Někdy se j im přizpůsobily i ženy.
Tento tanec se tančil nejlépe v držení: CH i D se uchopí zaobě ruce. každý přitáhne svoji levou ruku, ve které drží pravou ruku tanečnice, ke svému levému boku. t ím vzniká pevné držení k tanci, ale zároveň dosti volné pro rozsah ozdobného tajčového kroku.

Tančí a hrají jako v D. 24.