Zřizovatel:

D. 5 LATOVÁK Z LIPKY (CHRUDIMSKO)

Allegretto

Čisťounká vodička ze skály se prejská,
zkázala mně má panenka, že se jí stejská.
Tralala, tralala, že se jí stejská.

A mně se nestejská, ale je mi líto,
že za jinou ty chodíváš přes naše žito.
Tralala, tralala, že se jí stejská.

Tento latovák není v pravém slova smyslu tancem s pro­měnlivým taktem, ač se patrně z něho vyvinul. Oddíly, které se střídají, jsou příliš dlouhé a také taneční popis, který uvádí citova­ná Zemánkova sbírka, předepisuje krok mazurky a další kombi­nace jednotlivých kroků.
Provedení tance na kazetě je také v mnohém zjednodušeno do typu mateníku.
Dvojice tančí v postavení proti sobě po kole, drží se křížem za obě ruce.

T. 1. – 4.: 4 mazurkové kroky s nízkým poskokem, 2 směrem doprava ze středu kola, 2 po obrysu kola směrem vlevo.
5. – 6.: 2 polkové kroky po kole.
7. – 8.: 2 obkročáky (2ma kroky otočení o 1/2 kola jednom taktu) vlevo: Ch začne 1., pr., 1. nohou, na poslední čtvrtinu výdrž s mírně nadzvednutou nohou.
9. – 10.: 2x poskok na místě (tra-la-la: 1 poskok) pravou nohou, levá noha se mírně unožuje.
11. – 12. = 9. – 10.: Opačnou nohou a opačným směrem.
D po celý tanec vždy tančí opačnou nohou a opačným směrem.
V posledním taktu tance Ch vytočí D pod pravou rukou před sebe.

Hudební zpracování: Daniela Jedlinská
Taneční zpracování: Aleš Kohoutek
Popis: H. Laudová (Srov. odlišné znění v Zemánkově sbírce)

Tančí a hrají členové souboru Radost z Pardubic Michal Novák (1977) a Dana Chaloupková (1977), Libor Šedivák (1978) a Michaela Prokopcová (1977), Milan Šotola (1978) a Marcela Petránková (1977), Marek Vindeman (1969) a Lenka Haráko-vá (1979), Ivo Zbránek (1977) a Gabriela Šediváková (1978), muzika jako v B. 1.