• English

Zřizovatel:

D. 7 FURIANTEK Z VELKÉ STŘÍTEŽE (NASAVRCKO)

Allegretto

Když já přídu do hospody, muzika mně hrá,
támhle stojí hezká holka, na mě sedívá,
já ji vezmu k tanci, peněz plný kapsy,
za mnou stojí sedláka syn, grejcaru nemá.

A vy, paní Šenkýřová, holbičku piva,
támhle stojí hezká holka, vona by pila,
tvářičky červený, vlásky načesaný,
bejvala to moje milá, teď už je jiná.

Předzpěv: taneční páry stojí vedle sebe, drží se za vnitřní ruce a na zpěv sólisty reagují tanečním pohupováním na místě a komiháním paží vpřed a vzad.
Na začátku tance se dvojice zařadí na kruh v postavení proti sobě a uchopí se za pravé ruce v pozici poníž, levé ruce v bok nebo volně spuštěny podél boku, D nad sukní.
T. 1.: Ch i D mírně přednoží pr. nohu a levou nohou potřesou 2x na místě ve vzduchu.
2. = 1.: Avšak opačnýma nohama. V těchto 2 taktech se dvojice pohybuje velmi málo z místa.
3. – 4.: Dvojice pozvedne své spojené pr. ruce do výše hlavy a každý se podtočí 4mi (nebo 2ma) šlapákovými kroky pod svou paží, D doleva, Ch doprava.
5. – 6. = 1.-2.
7. – 8. = 3. – 4.: V poslední době dvojice přehmátne do zavřeného párového držení.
9. – 10.: 1 přísunný krok, Ch 1. nohou vlevo, D pr. nohou vpravo a 3x dupnou.
11. – 12. = 9. – 10.
13. – 14. = 1. – 2.
15.- 16. = 3. – 4.
Při další sloce dvojice v 15. – 16. taktu tančí 8mi obkročákovými kroky po kole.

Hudební zpracování: H. Kohoutková
Taneční nácvik: A. Kohoutek
Popis: H. Laudová, obdobně jako v Zemánkově sbírce.

Tančí a hrají jako v D. 3.