Zřizovatel:

D. 6 KOŠÍČEK, MAZURKA Z NOVÉ VSI U CHRUDIMI

Allegretto

Můj zlatej Pepíčku, za to já tě prosím,
udělej mně košíček, já ho ráda nosím.

Nedělej ho maličkej, dělej raděj větší,
aby každej neříkal, že ho dělal krejčí.

Udělej ho kulatej, ty můj hochu zlatej,
jen ho upleť důkladnej, jak košíkář řádnej.

Předzpěv: dvojice stojí ve skupině a Ch drží pravou rukou 1. ruku D. pažemi komíhají vpřed a vzad s pohupováním na místě. V posledním taktu předehry Ch podtočí D pod svou pr. rukou a dvojice se uchopí do zavřeného držení a postaví se na kruh.
T. 1. – 3.: Tři mazurkové kroky do středu kruhu.
4. : Třemi kroky otočení na místě, poslední krok je nasměrován na obvod vnějšího kruhu.
5. – 6.: Dva mazurkové kroky na vnější kruh.
7. – 8.: Dva mazurkové kroky po směru kola.
9. – 10.: 4 hladké obkročáky po kruhu s malým konečným výskokem na stojné noze.
11. – 12. =7. – 8.
13. – 14. = 7. – 8. atd. libovolný sklad kroků.

Pozn: Zemánkův originální zápis (s. 475-476) má uvnitř taktů jiné rytmické členění, odpovídající také asi starší zpěvní dikci, pravidelně neskandovaného textu. Zaznamenává také 2/4 verzi tance ze Svidnice, která se ovšem nemohla tančit mazurko­vé, ale polkou.

Hudební zpracování: J. Vychodil
Taneční realizace: A. Kohoutek
Popis: H. Laudová

Tančí a hrají členové souboru Kohoutek z Chrudimi Tomáš Jehlička (1976) a Věra Brunclíková (1967), Zdeněk Ryšavý (1970) a Lucie Kratochvílová (1979), Jindřich Šotola (1974) a Daniela Jedlinská (1970), muzika jako v D. 3, ale navíc Jiří Chládek (1961) klarinet a Roman Švadlenka (1978) trumpeta, zpívá Stanislava Sejkorová (1971).