Zřizovatel:

J. 21 VRTENÁ I MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Ruoža sam ja, ruoža, dokle nymam muža,
kad muža dostanem, [: ruoža něostaněm :].

Kvitek sam ja, kvitek, dokle nymam ditek,
kad ditky dostanem, [: ruoža něostaněm.:]

Jde o rekonstrukci tance, který se poněkud podobá vrtěné z Podluží.
Tanec má dvě části:
I. Zpěv taneční písně:
Zpívali muži. Dvojice stojí v postavení vedle sebe čelem k hudbě, D po pravici CH. CH drží D pravou rukou kolem pasu. D mu položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno. Vnější paže spojí vpředu stříškovitě dolů, CH drží pravou rukou levou ruku D. V tomto postavení a držení se zpívá první sloka s přenášením váhy těla v lichých taktech vpřed na vnější nohu (1. doba – CH i D vykročí vpřed vnější nohou a přenesou na ni váhu těla). Druhá noha buďto zůstává vzadu na místě pouze odlepena patou od země nebo se přisouvá zlehka k noze výkroč-né. Přísun je dokončen malým limitem podřepmo. V sudých taktech se přenáší váha těla vzad na vnitřní nohu, vnější noha buďto zůstává na místě a jen se zlehka posune nebo se přisouvá k vnitřní noze. Přísun je zakončen malým hmitem podřepmo.

II. Vlastní tanec:
Hudba přehrává nápěv písně k tanci jedenkrát. Dvojice se postaví pravými boky k sobě a pravýma rukama se navzájem uchopí zezadu kolem krku. V tomto postavení a držení tančí:
1. – 2. takt: Dvojice se pootočí dvěma přísunnými kroky (1. doba výkrok vnější nohou levou. 2. doba přísun vnitřní nohy s malým limitem podřepmo).
3. – 4. takt: Dva přísunné kroky ve stejném držení a postavení zpět doprava. Vykračuje pravá noha.
5. takt: CH i D v 1. době vykročí pravou nohou, poskočí na ní a na 2. dobu přidupnou vnější nohou.
6. – 9. takt: Ve stejném postavení pravými boky u sebe a v držení za krky víří dvojice na místě „přičapávaným“ krokem. Na a) vykročí pravou nohou s podřepem, na b) odpéruje pravá noha nahoru a levá provede krok mírně vpřed s mírným nadnesením.

Pak se zpívá druhá sloka, hudba ji přehraje a tanečníci stejným způsobem přetančí jako prvou sloku.

Tančí a hrají členové souboru Pálava z Mikulova na Moravě Zdeněk Cupal (1961) a Jitka Růžičková (1980), Marian Dačo (1977) a Šárka Lukášová (1975), Jiří Daniel (1975) a Jana Ondrejičková (1980), Jan Pfeffer (1978) a Ivana Hryzláková (1979), Petr Ševčík (1970) a Silvie Janatová (1978), Václav Švec (1978) a Petra Šmídová (1979), muzika jako v J. 20.