Zřizovatel:

J. 23 VRTENÁ III MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Vinco, vinco, vinco červjeno,
kdo tě bude, vinci, píti,
kad ja moram vojak byti,
vinco, vinco, vinco červjeno.

Guska, guska, guska pečena,
guska, kdo tě bude jísti,
kad ja moram vojak byti,
guska, guska, guska pečena.

Žito, žito, žito zeleno,
žito, kdo tě bude kosit,
kad ja moram šavlu nosit,
žito, žito, žito zeleno.

Varianta 1:
Tanec má 2 části:
I. Zpěv taneční písně
Při přezdpěvu stojí CH poněkud vpředu a mírně šikmo za ním vzadu D, CH (nyní i D) předzpěvuje 1. sloku taneční písně. Při zpěvu všichni přenášejí společně váhu těla stejným směrem střídavě nalevo i napravo s mírně krouživým pohybem ve směru nohy výkročné.

II. Společné víření dvojice vpravo a vlevo
Ústředním pohybovým prvkem je víření dvojice vpravo v postavení pravými boky u sebe (vykračuje vnitřní – pravá noha s podřepem na 1. dobu taktu, na 2. dobu taktu krok vnější – levou nohou vpřed s odpérováním pravé nohy nahoru a s mírným nadnesením na levé noze). Víření se může provádět i v postavení levými boky u sebe. Pak vykračuje levá (nyní vnitřní) noha. Charakter kroku zůstává stejný.
Držení u víření je stejné, jako u vrtené II. Mezi víření při změně směru se vkládají v čelném postavení dvojice dva přísunné kroky podle CH doprava a 2 přísunné kroky podle CH doleva. Přísunné kroky jsou ukončeny mírným podřepem a jsou provedeny mírně houpavě. Při přísunných krocích stojí dvojice čelem proti sobě, CH drží D oběma rukama kolem trupu, D mu položí ruce z boku na jeho ramena.

Varianta 2:
I. Zpěv taneční písně
Dvojice se uchopí při zpěvu za vnitřní ruce a přenáší váhu těla vpřed na vnější a vzad na vnitřní nohy s mírným natáčením od sebe a k sobě a s kmihy spojených paží vpřed a vzad.

II. Hudba přehrává nápěv k tanci
Dvojice se postaví čelem proti sobě, uchopí se za obě ruce jako u „porty“ a tančí po celou nápěvovou frázi stejně jako při portě přenášením váhy těla z nohy na nohu (viz porta).

III. Víření dvojice kolem společné osy vpravo v držení jako u vrtěné (viz porta)
Vykračuje vnitřní (pravá) noha s podřepem v 1. době taktu. V 2. době taktu krok levou nohou vpřed s mírným nadnesením a s odpérováním pravé nohy v koleně.

Tančí a hrají jako v J. 21.