Zřizovatel:

J. 22 VRTENÁ II MORAVSKÝCH CHORVATŮ Z MIKULOVSKA (REKONSTRUKCE)

Kad by ja imala, kad by ja imala [: frjelištorfsko pulje :],
zasijala by si, zasijala by si [: cjelo moje pulje :].

[: Kad by ja imala :] [: to preravsko pulje,:]
[: zasijala by si:] [: cjelo moje pulje. :]

[: Kad by ja imala :] [: to gutfjelsko pulje, :]
[: zasijala by si:] [: bazalkove sime. :]

[: Bazalkove sime,:] [: to je lipo sime, :]
[: zasijala by si:] [: cjelo moje pulje. :]

Tanec má 3 části:
I. Předzpěv taneční písně (zpívali dříve jen muži)
Tančí dvojice v rozestupu před muzikou, D po pravici CH. Uchopí se za pravé ruce. levé připaženy. Zpěv první sloky písně je doprovázen natáčením dvojice na místě od sebe a k sobě pří-sunnými kroky s kmihy spojených paží.
1. takt: Přísunný krok, CH levou zevnitř, D pravou zevnitř, kmih spojenými pravicemi vpřed.
2. takt: CH pravou, D levou nohou dovnitř s mírným natočením k sobě, kmih spojenými pažemi dovnitř.
Některé dvojice začínají naopak na 1. dobu 1. taktu švihem spojenými pažemi dovnitř, natočením dvojice k sobě. D vykročí levou nohou dovnitř a CH pravou – v 2. taktu pak naopak.

II. Podtáčení D pod vzpaženými spojenými pravicemi s CH
CH stojí na místě nebo se mírně pohupuje v kolenou. D se před ním podtáčí doprava krokem jako u víření. Na a) vykročí pravou nohou, špice vytočena zevnitř, koleno povoleno. Na b) předkročí levá noha před pravou nohu, špice vtočena dovnitř. Vnitřní noha odpéruje nahoru a vnější noha došlapuje poněkud nadneseně (mírně na přední část chodidla). Takto se otáčí dívka na místě pod spojenými pravicemi až do konce přehrávky.
Obměna této figury:
Tanečnice se začne otáčet před CH jak popsáno, ale od 3. – 4. taktu jej již tímto otáčením obkrouží, stále se podtáčejíc pod spojenými pravicemi.

III. Společné vířeni dvojice v postaveni pravými (levými) boky u sebe
Dvojice se drží jako k vrtěné (CH objímá D oběma rukama kolem těla. D mu položí obě ruce ze stran přes ramena). V tomto držení a postavení pravými boky u sebe víří kolem společné osy krokem s podřepem na vnitřní (pravou) nohu v 1. době taktu a s nadnesením na druhou nohu v 2. době taktu (vnější – levou).

Poznámka ke skladbě:
I. Tanec začíná předzpěvem taneční písně v uvedeném postavení a držení (viz popis nahoře).
II. Následuje figura s podtáčením dívky na místě před tanečníkem pod spojenými pravicemi (viz popis).
III. Společné víření dvojice v postavení pravými boky u sebe (popis kroku viz nahoře).

I. Zpěv druhé sloky taneční písně.
II. Obtáčení tanečnice kolem tanečníka pod spojenými pravicemi jednou kolem (viz popis).
III. Společné víření dvojice v postavení pravými boky u sebe (viz popis nahoře).
Tyto figury s obměnou podtečení dívky na místě nebo kolem tanečníka možno libovolně střídat. V závěru tance poděkuje tanečník tanečnici plácnutím do dlaně jako na Podluží.

Tančí a hrají jako v J. 21.