• English

Zřizovatel:

G. 21 ŠNELPOLKA Z KRÁSNÉHO POLE (KLIMKOVSKO)

Tančí dvojice smíšené v rozptylu po taneční ploše. CH zády, D čelem do středu, pravými boky u sebe v držení ke kolovému tanci zavřeném. Levá ruka CH uchopí shora napjatou pravou paži D (obě paže stříškovitě sklopeny, ruce ve hřbetní poloze, palce vzájemně zaklesnuty).

1. – 8. takt: Dvojice se prudce otáčejí na místě rychlými přísunnými kroky (2 v taktu), vykračuje pravá noha celým chodidlem, levá se zlehka přisouvá s nezatíženou patou – mírně po přední části chodidla. Krok je vlastně odvozen z jednoho druhu víření tance. V určitých taktech mezi vířením zvedají jednotliví tanečníci své tanečnice. Ve skupinovém tanci nevyzvednou všichni tanečnice najednou, ale vždy určitý počet párů vyzvedne například ve 4. taktu svoji tanečnici a ihned ji postaví zpět. další skupina v 6. taktu atp. a první znovu v 8. taktu. Ihned po doskoku zase začne dvojice vířit.
1. – 8. takt se opakuje a v závěru pak s výskoky.
Při repetici zvedají tanečníci takto: první skupina v 13., druhá skupina ve 14. taktu, první opět v 15., druhá v 16. taktu. Tímto končí první část tance.

Při dalším pokračování pak mění tanečníci krok. 1. – 16. takt se ještě jednou opakuje. Dvojice ve stejném postavení a držení se otáčí nyní kolem společné osy.
1. – 16. takt: Otáčení dvěma dupavými kroky v taktu s vysokým pokrčováním kolen. Začíná pravá (vnitřní) noha. Přídupy jsou provedeny celým chodidlem shora dolů. Otáčení není tak prudké jako v předchozí části. V taktech 13., 14., 15., 16. zvedají střídavě tanečníci tanečnice po taktu. Skupina první a druhá stejně jako v závěru první části.

Tančí se na trio.
V další části se uchopí dvojice za vnitřní ruce, vnější v bok, CH zády, D čelem do středu, D po pravici CH.
1. takt: Dvojice se natočí od sebe o čtvrt kruhu dvěma kroky, D pravou. CH levou nohou. Krok doprovázejí kmihy spojených paží, vpřed – vzad – vpřed. První dva kroky této části jsou provedeny dupavě našlápnutím shora v prvních osminách taktu.
2. takt: Oba čelem vpřed, krok poskočný na noze výkročné, druhá noha pokrčena přednožmo, chodidlo vodorovně se zemí.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt. ale opačnou nohou a zpět k sobě. Kmihy paží opačným směrem.
5. – 8. takt: Dvojice se uchopí opět do původního postavení a držení, pravými boky u sebe a zatočí se 8 dupavými kroky s vysokým pokrčováním kolen asi 2x kolem, vykročí pravá noha.
9. – 12. takt = 1. – 4. takt.
13. – 16. takt = 5. – 8. takt, ale dvojice se nyní otáčí krokem poskočným, v každém taktu jeden, v lichém taktu na pravé noze, v sudém taktu vždy na levé noze.

Druhý díl nápěvu se ještě jednou opakuje. Dvojice se přechytne rychle za vnitřní ruce, vnější v bok.
1. – 2. takt: CH švihem spojených paží vpřed roztočí D. D se v 1. taktu dvěma přešlapy otočí o 360° doprava, vykračuje pravá noha a ve 2. taktu provede ještě krok poskočný pravou nohou vpravo zevnitř, druhá noha pokrčena přednožmo. Dokončí otáčku s natočením doprava a přísunem levé nohy k noze pravé, levá noha zůstává na špičce, kolena se přitáhnou k sobě a celá otáčka je ve druhé době taktu ukončena mírným hmitem podřepmo. D obě ruce v bok.
CH odstoupí od D dvěma kroky pevně došlápnutými na celá chodidla, vykročí levá noha. s natočením doleva a ve 2. taktu pak provede ještě krok s poskokem na levé noze s natočením zevnitř, druhá noha pokrčena přednožmo, ruce v bok.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt, ale zpět k sobě – opačným směrem a na opačné noze.
5. – 8. takt: Dvojice se opět uchopí v postavení pravými boky u sebe k víření a otočí se 2 x kolem pevnými kroky našlapovanými na celé chodidlo s vysokým zvedáním kolen, začíná pravá noha.
9. – 12. takt = 1. – 4 takt.
13. – 16. takt: Víření dvojice na místě poskočnými kroky – jeden v taktu, vykračuje pravá noha. Opět dvakrát kolem do původ­ního postavení.

Závěrečný díl nápěvu.
Dvojice opakuje prvních 16. taktu úvodní části tance.

Tančí a hrají jako v G. 13.