B. 11 ČTVERYLKA Z BENEŠOVA

Tančí dvě dvojice smíšené v postavení do kříže, pravým bokem do středu. Každý CH uchopí pravou rukou pravici své partnerky. Spojené pravice obou dvojic tvoří kříž. První dvojice se drží nahoře a druhá vespod. 1. – 4. takt: Dvojice se otáčejí ostrými poskočnými kroky (2 v taktu) dokola. Vykročí všichni

Continue reading

B. 12 DĚVČE Z LÍŠNĚ Z KOŘENCE

Děvče z Líšně spadlo s višně, roztrhlo si sokénečko, rozplakalo se. Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže CH a D jsou volně napjaly ve směru tance po kruhu. 1. – 4. takt: 4 kolébavé přísunné kroky vpřed po

Continue reading

B. 13 HOPTAJČ Z PROTIVANOVA

Hoptajč je vlastně mateník, ve kterém se střídá dvoučtvrtní takt s taktem tříosminovým. V taktu dvoučtvrtečním se tančí ostré přísunné kroky stranou s výkyvy v bocích a s komíháním spojených paží anebo ostrý „šlapák“ – obkročák s vyzvednutím tanečnice v závěru. V taktu tříosminovém se tančí valčík. Tančí dvojice smíšené

Continue reading

B. 14 HULÁN Z KOŘENCE

Allegretto Měla sem senka hulána, von se mnó tancoval do rána, do rána hulána, von se mnó tancoval do rána. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Oba ruce v bok. 1. – 4.takt: Dvojice postupuje vpřed po kruhu v každém taktu 3 poskočnými kroky

Continue reading

B. 15 HULÁN Z PROTIVANOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH levým, D pravým bokem do středu, D ruce v bok. 1. – 4.takt: CH postupuje valčíkovými kroky rovně vpřed. vykročí pravou nohou. Při každém kroku na začátku každého taktu tleskne do dlaní. V lichých taktech (při vykročení levou nohou) tleskne pravou

Continue reading

B. 16 KADLECKÁ Z HÁČEK

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu. Drží se za obě ruce v připažení. 1. takt – a: CH a D vydup po knihu ve směru hodinových ručiček. CH pravou nohou, špice vytočena zevnitř. D totéž levou nohou. Vykročná noha dopadne rázně shora celým

Continue reading

B.17 KOHÓTEK (ČTVERYLKA) Z PROTIVANOVA

Náš kohótek kokrhá, kokrhá, bode brzo ráno, naše dívka vospalá, vospalá, nechce jít na trávo. Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v pokrčení upažmo. Vnější ruce v bok. 1. – 5. takt: První a třetí dvojice si vymění místa

Continue reading

B. 18 MARŠOVĚNKA Z BOHUSLAVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH pravým, D levým bokem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže směřují ven z kruhu (opačně nežli bývá zvykem). 1. takt: Dvojice se otočí třemi kroky vyšlapávané mazurky o čtvrt kruhu podle CH doprava (D je nyní zády, CH čelem do středu kruhu).

Continue reading

B. 19 MASO Z KOŘENCE

Maso, maso, maso ráda, knedlí-knedlíke neráda, knedlíke neráda, knedlíke neráda, ráda, ráda, ráda, ráda, ráda je mám. Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce v připažení. V tanci maso podobně jako v protivanovském hoptajči se střídá dvoučtvrteční

Continue reading

B. 20 MÁ ZLATÁ KOLATÁ Z PROTIVANOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, spojené paže šikmo dolů. CH zády, D čelem do středu. Jde o tanec se střídavým taktem. V taktu 3/4 se tančí valčík, v taktu 2/4 houpavý obkročák ukončený přídupem. 3/4 takt: 1. takt: Dvojice tančí jedním valčíkovým krokem do středu

Continue reading