Zřizovatel:

B. 18 MARŠOVĚNKA Z BOHUSLAVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH pravým, D levým bokem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže směřují ven z kruhu (opačně nežli bývá zvykem).
1. takt: Dvojice se otočí třemi kroky vyšlapávané mazurky o čtvrt kruhu podle CH doprava (D je nyní zády, CH čelem do středu kruhu). D vykračuje levou, CH pravou nohou.
2. takt: V postavení D zády, CH čelem do středu kruhu přikročí rázně krokem s přídupem celou plochou chodidla na zem k noze stojné, D pravou, CH levou nohou. Na druhou a třetí dobu taktu výdrž ve stoji. Kroky v lichých taktech jsou doprovázeny komíháním spojených paží a výkyvy horních částí těla. Pohyb pažemi začíná směrem nahoru.
3. – 4. takt =1. – 2. takt, ale zpět na původní místa. Vykročí opačná noha. Kroky jsou rovněž doprovázeny kmihy paží nahoru a dolů.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. ale opačným směrem (podle CH doleva). CH vykračuje levou. D pravou nohou. Pohyb pažemi začíná opět nahoru. 9. – 16. takt = 1. – 8. takt, ale doleva a opačnou nohou (CH
levou, D pravou). Dvojice skončí na původních místech (CH pravým, D levým bokem do středu). 17. – 18. takt: Dva přísunné kroky do středu kruhu s výponem ve druhé době a s dopadem zpět na celá chodidla ve třetí době taktu. D vykročí levou, CH pravou nohou. 19. – 20. takt: Dvojice se otočí o čtvrt kola jako v taktech 1. – 2. (tři krůčky a jedno přikročení s otočením o čtvrt kruhu doleva). Nyní stojí D zády do středu, CH čelem. 21. – 22. takt: Dva přísunné kroky s výponem a dopadem na celá chodidla podle CH doprava (D ve stoji zády, CH čelem do středu kruhu).
23. – 24. takt = 19. – 20. takt (otočení dvojice v kolovém držení třemi + jedním krokem o čtvrt knihu podle CH doprava), nyní stojí CH levým a D pravým bokem do středu kruhu.
25. – 26. takt: Dva přísuny s výponem a dopadem na celá chodidla podle CH doprava ven z kruhu (D ve stoji pravým, CH levým bokem do středu).
27. – 28. takt = 19. – 20. takt (otočení dvojice v kolovém držení třemi + jedním krokem o čtvrt kruhu podle CH doprava), nyní stojí CH zády, a D čelem do středu knihu.
29. – 30. takt: Dva přísuny s výponem a dopadem na celá chodidla podle CH doprava po kruhu ve směru hodinových ručiček. CH zády D čelem do kruhu. 31. – 32. takt = 19. – 20. takt. otočení dvojice v kolovém držení třemi + jedním krokem o čtvrt kruhu podle CH doprava, nyní stojí CH opět pravým a D levým bokem do středu kruhu jako na počátku tance.

Tančí členové souboru Mánes z Prostějova Ivan Dostál (1949) a Marie Vysloužilová (1955), Vladimír Vondra (1961) a Mag­da Hietmarová (1965), Vlastimil Votroubek (1954) a Ivana Králová (1969), hrají Brněnští gajdoši z Brna jako v B. 1.