Zřizovatel:

B. 11 ČTVERYLKA Z BENEŠOVA

Tančí dvě dvojice smíšené v postavení do kříže, pravým bokem do středu. Každý CH uchopí pravou rukou pravici své partnerky. Spojené pravice obou dvojic tvoří kříž. První dvojice se drží nahoře a druhá vespod.
1. – 4. takt: Dvojice se otáčejí ostrými poskočnými kroky (2 v taktu) dokola. Vykročí všichni pravou nohou. Druhá noha pokračuje mírně přednožmo. Na konci 4. taktu se přetočí o 180° doprava. Současně se pustí a přechytnou se za levé ruce (nyní jsou všichni natočeni levým bokem do středu).
5. – 8. takt: Totéž zpět. Vykročí opět pravou (někdy též levou) nohou. Obě dvojice se pustí a natočí se čelem do středu. První dvojice se uchopí za pravé ruce ve vzpažení.
9. – 12. takt: CH a D z 1. dvojice (tvořící bránu) poskakují dále stejnými kroky na místě až do konce 12. taktu. Druhá dvojice podbíhá protisměrně bránou rovněž poskočnými kroky jako na začátku tance. CH a D z druhé dvojice v 9. -10. taktu vbíhají 4 poskočnými kroky pod bránu proti sobě. D je blíže k CH a CH blíže k D z 1. dvojice. V dalších 2 taktech pak obíhají D kolem CH a CH kolem D z 1. dvojice dalšími 4 poskočnými kroky až na své původní místo v kříži.
13. – 16. takt: Po doběhnutí na svá místa se dvojice z 1. brány pustí a nyní utvoří bránu v uchopení za pravice ve vzpažení druhá dvojice, která až do konce 16. taktu poskakuje pak 8 poskočnými kroky na místě. CH a D z první dvojice běží nyní proti sobě pod bránu 4 poskočnými kroky, D blíže CH z druhé dvojice a CH k D a obíhají kolem nich kruhem 4 poskočnými kroky až na svá místa. Tam se opět obě dvojice uchopí za pravé ruce do kříže pravými boky do středu a celý tanec se opakuje.

Tančí a hrají členové souboru Velen z Boskovic Pavel Fiedler (1978) a Edita Dvořáková (1978), Ladislav Matuška (1973) a Barbora Dudová (1978), muzika jako v A. 1.