• English

Zřizovatel:

B. 12 DĚVČE Z LÍŠNĚ Z KOŘENCE

Děvče z Líšně spadlo s višně,
roztrhlo si sokénečko, rozplakalo se.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže CH a D jsou volně napjaly ve směru tance po kruhu.

1. – 4. takt: 4 kolébavé přísunné kroky vpřed po knihu, CH vykročí levou, D pravou nohou. Každý přísunný krok je doprovázen kmihem spojených paží zdola nahoru a zpět.
5. – 7. takt: Dvojice postoupí šesti cvalovými kroky vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže volně napjaty ve směru tance po kruhu.
8. takt – a: Obyčejný krok vpřed po kruhu, CH levou, D pravou nohou.
b: CH přidupne pravou nohou k noze levé, D přikročí levou nohou k noze pravé.
9. – 16. takt: Dvojice tančí po kruhu polku na valčík („valčpolku“). CH vykročí levou, D pravou nohou.

Poznámka: Místo valčpolky se tančívala obvykle obyčejná rychlá polka.

Tančí, hrají jako v B. 5, zpívají Jaroslav Korčák (1961), Alena Ščudlová (1968) a Jitka Zemánkova (1967).