Zřizovatel:

B. 15 HULÁN Z PROTIVANOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH levým, D pravým bokem do středu, D ruce v bok.
1. – 4.takt: CH postupuje valčíkovými kroky rovně vpřed. vykročí pravou nohou. Při každém kroku na začátku každého taktu tleskne do dlaní. V lichých taktech (při vykročení levou nohou) tleskne pravou dlaní do levé. Pravá ruka jde obloukem shora dovnitř, dolů k levé dlani, která je asi ve výši ramene (levý loket pokrčen, ruka pokrčena dlaní vzhůru). Do takto nastavené levice tleskne pravá ruka shora. Levá ruka po potlesku jakoby se odrazila a obloukem zevnitř vzhůru a dovnitř se připravuje k potlesku v sudém taktu. Pravá ruka se současně vrací do pokrčení předpažmo, prsty vpřed. V sudých taktech vykročí tanečník pravou nohou vpřed a současně vede levou ruku obloukem shora dolů k nastavené pravé dlani. Po potlesku levicí do připravené pravice se odrazí pravá ruka a obloukem šikmo vzhůru zevnitř se pak postupně vrací horním obloukem k potlesku do pokrčené levé ruky předpažmo, dlaň vzhůru. Obě paže při potlescích v lichém a sudém taktu opisují ve výši horní části trupu vodorovnou osmici. D se otáčí valčíkovými kroky před CH. Na začátku 1. taktu vykročí pravou nohou s otočením doprava. V sudých taktech vykročí levá noha. Otáčení před CH je plynulé, ruce stále v bok. Na konci 4. taktu se D natočí obličejem opět k CH.
5. – 8. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci, držení zavřené, CH levým, D pravým bokem do středu, a 4 kroky valčíku se otočí vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. Dvojice se však nezačne otáčet valčíkem hned od začátku 5. taktu. V 5. taktu tanečník rozpřáhne obě paže a ustoupí jedním valčíkovým krokem levou nohou vzad se současným kmihem rozpřáhnutých paží vzad. D udělá 1 valčíkový krok pravou nohou vpřed směrem k ustupující­mu chlapci, paže rovněž rozpaženy, a mírný kmih vpřed. Dvojice jakoby spolu laškovala a mile se na sebe podívá.
6. takt: Dalším krokem – CH pravou nohou vpřed, D levou nohou vzad – a zpětným kmihem sobě navzájem vstříc se uchopí do kolového držení zavřeného a začínají se valčíkem otáčet doprava.
7. takt: Dvojice se otočí valčíkem o dalšího půl kola.
8. takt: Při posledním valčíkovým kroku společného tance se dvojice postupně pouští, CH je čelem vpřed ve směru tance. D se připravuje valčíkovým krokem k otáčce, která následuje v dalším taktu.
Pohyby taktů 1. – 8. se opakují až do konce tance.

Poznámka: Tanec má lyrický ráz. Nápěvem se podobá tancům -hulánům – z moravského a českého Horácka.

Tančí a hrají členové souboru Skalák z Protivanova František Marek (1957) a Marie Marková (1959), Jaroslav Pavlů st. (1948) a Draha Pavlů (1954), Josef Sedlák (1953) a Libuše Sedláková (1953), Jaroslav Vašíček (1974) a Eliška Va­šíčková (1948), muzika jako v B. 7.