Zřizovatel:

B.17 KOHÓTEK (ČTVERYLKA) Z PROTIVANOVA

Náš kohótek kokrhá, kokrhá,
bode brzo ráno,
naše dívka vospalá, vospalá,
nechce jít na trávo.

Tančí čtyři dvojice smíšené v postavení do kříže, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v pokrčení upažmo. Vnější ruce v bok.
1. – 5. takt: První a třetí dvojice si vymění místa pěti kroky protivanovského skočného třasáku s tvrdým odrážením z přední části chodidel (krok začíná v předtaktí). Protější dvojice vykročí levou nohou, čtyřmi kroky postoupí proti sobě vpřed, s výměnou místa a pátým krokem se na protějším místě otočí o 180° doleva (CH couvá). První dvojice při setkání uprostřed zvednutím pokrčených vnitř­ních paží utvoří bránu, kterou prochází třetí dvojice (poněkud se přikrčí). Druhá a čtvrtá dvojice mezitím stojí na svých místech.
6. – 10. takt = 1. – 5. takt, nyní si však vyměňují místa dvojice druhá a čtvrtá (branku tvoří dvojice druhá). První a třetí dvojice stojí na místě.
Tato část nápěvu se ještě jednou opakuje. Dvojice se nyní vracejí na svá místa. Nyní však tvoří bránu další dvojice: třetí a čtvrtá.
Pak se uchopí dvojice ke kolovému tanci (držení zavřené) a v 16 taktech tančí třasák s otáčením doleva jednou kolem až na svá místa. CH vykročí na začátku levou, D pravou nohou. Jde opět o prudký odráživý protivanovský třasák s tvrdým pérováním v kotnících a kolenou (jsou téměř napjata). Krok začíná rovněž odrazem z opačné nohy nežli noha výkročná v předtaktí. Při třasáku jsou spojené paže dvojice namířeny šikmo k zemi. prsty napjaty.

Tančí a hrají členové souboru Skalák z Protivanova Pavel Barák (1964) a Radka Baráková (1970), Jaroslav Pavlů ml. (1977) a Bohdana Kolínská (1974), Josef Pospíšil (1963) a Iveta Pospíšilová (1964), Josef Sedlák (1953) a Libuše Sedláková (1953), muzika jako v B. 7.