Zřizovatel:

B. 16 KADLECKÁ Z HÁČEK


Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu. Drží se za obě ruce v připažení.
1. takt – a: CH a D vydup po knihu ve směru hodinových ručiček. CH pravou nohou, špice vytočena zevnitř. D totéž levou nohou. Vykročná noha dopadne rázně shora celým chodidlem na zem, koleno povoleno. Druhá noha zůstává na svém místě. Spojené paže kmihnou vzad, takže pravá ruka D a levá ruka CH jsou téměř napjaty v upažení povýš. Druhé paže jsou v pokrčení předpažmo uvnitř mezi oběma partnery. Hlava D i CH je natočena ve směru vydupnuté nohy, hled dolu k zemi.
b: D přikročí pravou, CH levou nohou k noze výkročné (její pokrčené koleno se napřímí). Kmih spojenými pažemi opačným směrem volně, bez napětí, zpětným švihem. Dvojice ve stoji vzpřímeném se otočí hlavami k sobě, pohled obou se střetne.
c: Dvojice ve stoji čelem k sobě se mírně nadnese (chodidla u sebe). Kmih spojenými pažemi zpět do polohy jako v a).
2. – 4. takt = 1. takt. Na konci 4. taktu zůstanou paže v poloze z b) (paže jsou připraveny ke zpětnému pohybu dvojice).
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. ale zpět po kruhu opačnýma nohama.
9. takt: Dvojice se pustí z původního držení a uchopí se za pravé ruce dole, levé v bok. Jeden valčíkový krok podle CH vpravo stranou, CH vykročí pravou, D levou nohou. Kmih spojenými pravicemi ve směru valčíkového kroku.
10.  takt = 9. takt, ale opačným směrem a opačnýma nohama.
11. – 12. takt: Švihem spojených paží podle CH doprava se D podtočí 2 valčíkovými kroky doleva. CH přešlapuje valčí-kovými krok) na místě. Na konci 12. taktu spojené paže jsou podle CH vpravo stranou připravené ke švihu opačným směrem.
13. – 14. = 9. – 10. takt, ale opačným směrem a opačnýma nohama (dvojice se stále drží za pravé ruce).
15. – 16. takt = 11. – 12. takt, ale opačným směrem a opačnýma nohama. V závěru posledního taktu se dvojice uchopí za obě ruce jako na začátku tance a napřáhne je podle CH doleva.

Tančí Ivan Dostál (1949) a Marie Vysloužilová (1955) ze souboru Mánes z Prostějova, hrají Brněnští gajdoši z Brna jako v B. 1.