Zřizovatel:

B. 14 HULÁN Z KOŘENCE

Allegretto

Měla sem senka hulána,
von se mnó tancoval do rána,
do rána hulána,
von se mnó tancoval do rána.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Oba ruce v bok.
1. – 4.takt: Dvojice postupuje vpřed po kruhu v každém taktu 3 poskočnými kroky na téže noze: v lichých taktech CH na levé, D na pravé, v sudých taktech CH i D na opačné noze.
V první době každého taktu je přeskok na druhou nohu poněkud výraznější, zatímco další 2 poskoky na téže noze jsou poněkud méně akcentované (v souladu s hudbou). Druhá noha CH i D je při poskocích ohnuta zánožmo. Ve 4. taktu se 3 poskoky otáčí D o 180° doprava (na konci 4. taktu jsou čelem proti sobě).
5. – 8. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci – CH drží D oběma rukama na pase. D mu položí obě ruce na ramena.
V tomto držení a postavení se otáčejí trojskokem v každém taktu o 180°, CH vykročí levou, D pravou nohou. Druhá noha je ohnuta zánožmo. V 8. taktu se D a CH pustí a zatímco CH poskakuje trojskokem vpřed, D se před ním otáčí trojskokem o 180° vpravo do postavení jako na začátku tance (D zády k CH, oba levým bokem do středu, ruce v bok).
Pohyby taktu 1. – 8. se opakují po celý tanec.
Tančí a hrají jako v B. 5.