B.11 BALZAMÍNA Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Kam ty jedeš, můj Jeníčku? Jedu orat za vodičku. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Dvojice se uchopí za obě ruce v předpažení dolů. 1. takt – a. b: Jeden přísunný krok podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou. D pravou nohou. Kmih spojenými

Continue reading

B.12 HULÁN Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě. C H zády do středu, držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže jsou napjaty ve směru tance po kružnici. 1 . – 8 . takt: Dvojice tančí těžký obkročák poskočný vpřed po kruhu, v každém taktu dva kroky. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Continue reading

B.13 KOHÓTEK Z KOZÁROVA

Tančí čtyři D v postavení do kříže čelem do středu, ruce v bok. 1. – 2 . takt: Tři krátké houpavé přísunné kroky do středu, vykročí pravá noha (na la,b až 2a). Na 2b pravá noha ještě jeden výkrok vpřed, ale bez přísunu (levá noha se opírá vzadu přední částí

Continue reading

B.14 KŘIŽÁK Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí čtyři páry v křížovém postavení (jako při besedě), jsou odpočítány od prvního do čtvrtého proti směru hodinových ručiček. Držení dvojice jako ke kolovému tanci, polootevřené, spojené paže napjaty dovnitř kruhu. 1. – 4. takt: První a třetí pár si vymění místo 8 cvalovými krůčky vpřed, CH vykročí pravou, D

Continue reading

B.15 MANŽESTR Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené vnější paže jsou mírně napjaty do směru tance po kružnici. 1 . – 4 . takt: Čtyři přísunné kroky vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže doprovázejí každý přísunný

Continue reading

B.16 MARJÁNKA, MAZURKA Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Marijánko, mé dítě, vy se mně líbíte, Marijánko, mé dítě, já vás mám rád. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v rozptylu po taneční ploše čelem k hudbě. D po pravici CH. Uchopí se za obě ruce vzadu křížem, spojenými pažemi se opírají pevně o boky, aby se při

Continue reading

B.17 MYSLIVEČEK Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Myslivečku, myslivče, dej si pozor na děvče, /: jest-li ty si pozor nedáš, šak vona ti uteče. :/ Tančí trojice: CH levým bokem do středu, čelem proti němu dvě D pravým bokem do středu. Obě D se drží za vnitřní ruce, vnější v bok, CH má ruce v bok. 1.

Continue reading

B.18 PATERKA Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Oba ruce v bok. 1 . – 2 . takt: CH i D čtyři lehké přísunné kroky vpravo stranou (od sebe). Vykročí oba pravou nohou. 3 . – 4 . takt = 1 . – 2 . takt,

Continue reading

B.19 ŠPACÍRKA Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Včera na špacírce, to byla legrace, viděl sem Nanynku s vojákem v zahrádce, vona ho tam pořád pošťuchuje dozad, aby s ní šel na špacír. Tančí dvojice smíšené po knihu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za vnitřní ruce v připažení, vnější v bok. Píseň se hraje

Continue reading

B.20 TEČE VODA PROTI VODĚ, MAZURKA Z TŘEBÍČSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše čelem proti sobě ( CH zády do středu). Držení ke kolovému tanci zavřené. 1 . – 4 . takt: 4 mazurkové kroky s otáčením doprava, každým krokem o 180° a současně s mírným postupem vpřed po kruhu. CH vykročí

Continue reading