B.21 U SEDLÁKA DOBŘE SLOUŽIT – SEDLÁK Z KOZÁROVA

Tančí dvě D čelem proti sobě (jednotlivé dvojice D vytvoří dvě řady), D se uchopí za pravé ruce, levé ruce v bok. 1. takt: Dva přísunné kroky vlevo stranou, druhý nedokončen. Vykročí levá. 2. takt: Dva poskoky na levé noze vpravo stranou (opět do postavení čelem proti sobě) se dvěma

Continue reading

B.22 MENUETTO ( MINET ) ZE ZÁPADNÍ MORAVY A ČESKOMORAVSKÉHO POMEZÍ

Vorala, vorala, s černejma volama, kyš, kyš, kyš, pane vole, kyš, kyš, kyš, pane vole s rohama, s rohama. Tančí dvojice smíšené, čelem proti sobě, tančí-li více dvojic, pak vytvoří dvě řady. V jedné ženy, ve druhé muži. Muži drží cípy svého kabátu rozpažmo, tanečnice uchopí oběma rukama cípy fěrtochu.

Continue reading