Zřizovatel:

B.2 KRAJCPOLKA Z ROJETÍNA


Tančí dvojice smíšené po knihu levým bokem do středu. D po pravici CH. Držení za ruce vpředu křížem, pravé nahoře.
1. takt – a: Ve stoji na vnitřní noze se dotknou vnější nohou šikmo zevnitř špičkou země (D pravou šikmo vpravo, CH levou šikmo vlevo).
b: Ve stoji na vnitřní noze se C H i D dotknou země vnější nohou přednožmo dovnitř (D pravou, CH levou).
2. takt: CH 3 krůčky lehce houpavými postoupí nepatrně vpřed, vykročí vnější noha (levá). D přechází 3 krůčky předem na druhou stranu CH. CH jí při tomto přecházení pomáhá rukama.
3. – 4. takt = 1 . – 2 . takt. ale na opačnou stranu a opačnýma nohama.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.
Poznámka: Některé dvojice vykračovaly při tanci stejnou nohou. Začínaly v prvním taktu ve stoji na levé noze, pravá opřena o zem přednožmo zevnitř atd.

Tančí a hrají jako v B. 1.