Zřizovatel:

B.3 PŘESLICA ZE ZLATKOVA

Lepší platlica, než-li mědlica,
/: lepší je tan vohrabečník,
než-li je ta řitica. :/

/: Když já na ní začnu příst,
začne se to všecko tříst,
ramcarára, ramcarára… :/

Tančí dvojice smíšené, C H zády do středu, D čelem. CH uchopí D oběma rukama kolem těla asi ve výši lopatek. D mu položí obě ruce ze stran na ramena.
1. takt – a: CH nakročí levou nohou vlevo stranou, D pravou vpravo stranou (našlápnou na celé chodidlo) s mírným úkrokem ve směru nohy výkročné.
b: Druhá noha přikročí k noze výkročné (došlápne celým chodidlem na zem). Současně se trup napřímí.
2. – 4. takt = 1. takt. Dvojice postupují mírně vpřed po kruhu.
5. – 12. takt: Dvojice postoupí 16 cvalovými krůčky vpřed po kruhu. CH vykračuje levou. D pravou nohou. Cvalové krůčky jsou prováděny j e n s malým nadnášením do výponu po přední části chodidel.
13. takt: Ve stoji na místě dvojice třikrát zadupe v prvních třech osminách taktu. CH začíná levou, D pravou nohou.
Ve 4. osmině výdrž.
14. takt: Totéž opačnýma nohama.
15. – 16. takt= 13. – 14. takt.
17. – 24. takt: Dvojice tančí dupavou polku po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. Na začátku polkového kroku oba dva přidupnou výkročnou nohou celou plochou chodidla na zem.
Ve 3. osmině taktu opět přidupnou výkročnou nohou, ale poněkud méně intenzívně.
Takto tančí dupavou polku až do konce.

Tančí a hrají jako v B. 1.