C.14 KALAMAJKA I Z KRÁSNÉHO

Kalamajko, příď si k nám, já ti něco přichystám, mísu hrachu, mísu kroup, kalamajko, hop, hop, hop. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok. 1. takt: Tři malé, dupavé kroky, CH s půlobratem

Continue reading

C.15 KALAMAJKA II Z KRÁSNÉHO

Píseň jako v C. 14 Tančí se stejně jako C.14, ale ve trojici, CH uprostřed mezi dvěma D. Drží se za vnitřní ruce, vnější v bok. Na počátku tance jsou všichni levým bokem do středu. Obě D tančí stejně jako D v C. 14. CH rovněž stejně jako v C.

Continue reading

C.16 KALAMAJKA III Z KRÁSNÉHO

Píseň jako v C.14 Další trojicový variant kalamajky z Krásného se liší od trojicového variantu C. 15 pohyby volné nohy v sudých taktech. Volná noha nepřiklepává k noze poskočné, ale například v 2. taktu a), kdy při poskoku C H na levé noze na místě pravá noha vymrští v koleně

Continue reading

C.17 KŘIŽÁK Z BLATIN

Tančí čtyři dvojice v postavení do kříže, D po pravici CH. CH i D v každé dvojici mají připraveny ruce v potlesku před tělem. Figura A 1 . – 8 . takt: První a třetí dvojice postupují proti sobě drobnými vypérovanými krůčky po přední části chodidel (v každém taktu dva,

Continue reading

C.18 LATOVÁK, SMĚSEK Z UBUŠÍNA A KARASÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. V tanci se střídá v trojdobém taktu valčík, ve dvoudobém obkročák poskočný, v každém taktu jeden krok. Takto až do konce tance. Technika kroků jako u C.11. Na začátku tance vykročí CH levou,

Continue reading

C.19 MAZURKA I Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Měla babka čtyry jabka a dědoušek jen dvě. Dej mi, babko, jedno jabko, budeme mít stejně. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vzadu křížem. 1. – 3. takt: Tři mazurkové kroky mazurky vydupávané vpřed, začíná pravá noha. 4. takt: CH

Continue reading

C.20 MAZURKA II Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Píseň jako v C.19 Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH uvnitř, D vně. Vnější paže napjaty ve směru tance. 1.-3. takt: 3 mazurkové kroky vpřed, vykročí vnější noha. 4. takt: Obrat třemi kroky skoro na místě o 180° doleva ( CH couvá). Vykračuje opět vnější noha. 5.

Continue reading

C.21 PLÁCAVÁ ZE ŽĎÁRSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1. – 8 . takt: Polka vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. Na konci 8. taktu se dvojice zastaví ( CH zády do středu) a pustí se. 9. takt –

Continue reading

C.22 PŘIŠEL K NÁM SYNEČEK, SMĚSEK Z FRYŠAVY

Přišel k nám syneček z Nový vsi, prines nám novin(k)u jakousi. Že moje milá chytla jelena za fousy. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, v držení ke kolovému tanci zavřeném. V tanci se střídá v trojdobém taktu valčík, ve dvoudobém obkročák houpavý, v každém taktu jeden

Continue reading

C.23 RÁČEK Z BLATIN

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zady do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1 . – 4 . takt: 4 krátké kolébavé přísunné kroky vpřed. CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže komíhají při každém kroku nahoru a dolu. 5. – 8. takt: 7 cvalových

Continue reading