Zřizovatel:

C.23 RÁČEK Z BLATIN

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zady do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené.
1 . – 4 . takt: 4 krátké kolébavé přísunné kroky vpřed. CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže komíhají při každém kroku nahoru a dolu.
5. – 8. takt: 7 cvalových kroků vpřed. Spojené paže napjaty. V poslední době 8. taktu výdrž ve stoji snožmo.
9. – 16. takt = 1. -8. takt, ale zpět po kruhu a opačnou nohou. Spojené paže komíhají při přísunných krocích při každém kroku shora dolů a zpět.
17. – 30. takt: Dvojice tančí polku vpřed po kruhu. Spojené paže v klidu.
Poznámka: Podobně se tančí jinde zeman.

Tančí a hrají jako v C.19.