D.11 ŠPACÍRKA ZE SUMRAKOVA

/: Sedlák orá podle meze, košile mu z kalhot leze ven, :/ /: jen orej, jen orej, nic si z toho nedělej. :/ /: Selka za n ím poskakuje, košili mu tam zastrkuje jen. :/ /: Jen orej, jen orej, nic si z toho nedělej. :/ Tančí dvojice smíšené po

Continue reading

D.12 TANCOVALY DVĚ PANENKY – ŠVEC Z VELKÉHO JENÍKOVA

Tancovaly dvě panenky, tancovaly ševce, jedna druhý povídala, že jim to jít nechce, /: tancovaly ho, neuměly ho, :/ /: běžte domů, naučte se tancovati, běžte domů, naučte se ho. :/ Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě

Continue reading

D.13 LIŠČÍ OCAS Z BUDIŠKOVIC

Taneční hra CH. Postupně se vytvoří řetěz z CH, kteří se drží navzájem za opasky. Za hry hudby běhají ve spirálách, vlnovkách atd. za prvním, který je vede libovolnými směry. Když se již naběhal dost po taneční místnosti, vyvede je oknem ven, oběhnou chalupu, vrátí se dveřmi zpátky, přelézají různé

Continue reading

D.14 SLOUHA ZE SUMRAKOVA

Slouha spí, nic neví, slouhu každej vyšpehuje, slouha spí, nic neví, slouhu každej ošidí. Tanečník s holí v ruce se postaví před muziku a poručí slouhovskou (= pastýřská). Taneční dvojice se postaví kolem něho. Slouha začne zpívat taneční píseň. Dvojice tančí kolem polku. Slouha uprostřed kruhu tančí sám s holí

Continue reading

D.15 KOLA A TUŠOVÁNÍ Z JIHLAVSKA

Čí je to domeček šindelem pobitý, šindelem pobitý, šindelem pobitý, nedají mně naši do něho choditi, do něho choditi, hopaj šup. Sušila, babička , sušila houby, sušila houby, sušila houby, dědek se rozlobil, schodil jí je z trouby, schodil jí je z trouby, hopaj šup . Kdo pije? Piju já.

Continue reading

D.16 BAJERYŠ – GALOPPOLKA – HAČÓ Z JIHLAVSKA

Je to trojice tanců, které navazovaly v uvedeném pořadí na sebe. Někdy docházelo k malým obměnám (tančí se například dva třídobé tance za sebou nebo dvě různé polky za sebou), ale vždy v závěru následovalo hačó. Tato trojice tanců byla známa i u jihlavských Němců. Zhusta se stávalo, že v

Continue reading

D.17 HAČAUPOLKA Z VELKÉHO BERANOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném – CH drží D oběma rukama v pase, D se opírá rukama o jeho ramena, CH zády, D čelem do středu. 1. – 2. takt: Dvojice tančí houpavou polku po kruhu, C H vykročí levou, D pravou nohou. 3.

Continue reading

D.18 JÁ MÁM BUCHTU MAKOVOU, SVATEBNÍ TANEC ŽEN ZE ZÁPADNÍHO HORÁCKA

A ta naše sousedka ta nám dala buchtu, a ta buchta vážila půl deváta funtu. Jeden funt, dva funty, tři funty, čtyři funty, pět funtů, šest funtů, sedm funtů, osum funtů, půldeváta funta, váříla ta buchta! Jakživa sem neviděla takovýhle cimbál, aby on měl čtyry rohy a já na něj

Continue reading

D.19 ČÍ JE DĚVČE I Z PANSKÉ LHOTY

Čí je, čí je, čí je děvče, v té červené kacabajce, čí je, čí je, čí je děvče, to je děvče mý. A proč a nač a proč a nač a zač, a proč a nač a proč a nač a zač. /: Ono rádo kafe pije a rohlíčky přikusuje,

Continue reading

D.20 ČÍ JE DĚVČE II Z PANSKÉ LHOTY

Tančí CH a dvě D ve vázaném kroužku. Celý tanec se tančí jako Čí je děvče I (D. 19). Poznámka: při řezance v závěru 16. taktu a) místo řezankového kroku ještě levou nohou vpřed provedou seskok do stoje spojného, b) výdrž. Tančí členové souboru Pramínek z Jihlavy Radek Růžička /1975/,

Continue reading