C.24 SEDLÁK, SMĚSEK Z BLATIN

Tančí dvojice smíšené, čelem proti sobě. CH zády do středu v držení ke kolovému tanci zavřeném. V tanci se střídá obkročák poskočný (dva kroky v taktu) s valčíkem. Celý tanec j e ukončen v posledních 2 taktech čtyřmi podupy na místě. 1. – 4. takt: Obkročák poskočný (2 kroky v

Continue reading

C.25 VRTÁK, SMĚSEK Z FRYŠAVY A TŘÍ STUDNÍ

Svlíkej, holka, svlíkej kabát, svlíkej kabát, dáme sobě vrták zahrát, vrták zahrát, dáme si, dáme si, vrták zahrát. Tančí dvojice smíšené, čelem proti sobě, C H zády do středu, v držení ke kolovému tanci zavřeném. V tanci se střídá obkročák poskočný ( 1 krok v taktu) a polka. 1 .

Continue reading

C.26 VYLETĚLA HOLUBIČKA Z UBUŠÍNA

Vyletěla holubička ze skály, ze skály, probudila modré oči ze spaní, probudila modré oči ze spaní. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce spojené šátky. 1. – 6 . takt: Dvojice postupuje vpřed (D couvá) přísunnými střídnostrannými

Continue reading

C.27 HOLÍNKOVÁ Z POČÍTEK

Chlapecká pohybově zrytmizovaná hra obratnosti. U muziky chlapci občas předváděli různé bravurní kousky a hry. Patří k nim i holínková. Je to vlastně protějšek valaškého krpcového. Dva CH si sednou proti sobě v určité vzdálenosti na zem. Každý drží v pravé ruce holínku. Na začátku zaklepou oba holínkou na zem

Continue reading

C.28 HVĚZDA – HODINY – KOLO MLÝNSKÉ Z POČÍTEK

Chlapci v sudem počtu (nejlépe 8) utvoří kruh čelem do středu a uchopí se za napjaté paže. Hudba hraje buďto nějaký „mlynářský“ nápěv nebo kteroukoliv polkovou melodii. Pokud je text písně znám, chlapci mohou píseň předzpívat při pohybu v kruhu vpravo nebo vlevo stranou. Pokud hraje pouze hudba, střídají se

Continue reading

C.29 NA ŠEVCE Z POČÍTEK

Rozlobil se švec, pro mizernou věc, /: že ho blechy kousaly, neměl na ně posady, udělal si klec. :/ K oblíbeným žertovným hrám u tanečních zábav nebo na zimních besedách v chalupách patřila i hra na ševce. Hráli j i tři obratní mladíci nebo i starší muži. Jeden seděl na

Continue reading

B.1 GROŠ Z ROJETÍNA

Tuhle más, má panenko, tuhle máš groš. Cos dostala musíš skovat a já musím mašírovat, tuhle máš, má penenko, tuhle máš groš. Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. 1. – 3 . takt: Dvojice tančí polku. C H vykročí levou. D pravou nohou.

Continue reading

B.2 KRAJCPOLKA Z ROJETÍNA

Tančí dvojice smíšené po knihu levým bokem do středu. D po pravici CH. Držení za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1. takt – a: Ve stoji na vnitřní noze se dotknou vnější nohou šikmo zevnitř špičkou země (D pravou šikmo vpravo, CH levou šikmo vlevo). b: Ve stoji na vnitřní

Continue reading

B.3 PŘESLICA ZE ZLATKOVA

Lepší platlica, než-li mědlica, /: lepší je tan vohrabečník, než-li je ta řitica. :/ /: Když já na ní začnu příst, začne se to všecko tříst, ramcarára, ramcarára… :/ Tančí dvojice smíšené, C H zády do středu, D čelem. CH uchopí D oběma rukama kolem těla asi ve výši lopatek.

Continue reading

B.4 TKALCOVSKÁ ZE ZLATKOVA

Sloužila sem u tkalce, není tomu dávno, měla sem se naučit, jak se délá plátno. Jednu nohu natáhnu a druhá se skrčí, osnova se roztáhne, člunek se tam strčí. Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. 1. – 8. takt: Mírně pohupovaná

Continue reading