Zřizovatel:

C.15 KALAMAJKA II Z KRÁSNÉHO

Píseň jako v C. 14
Tančí se stejně jako C.14, ale ve trojici, CH uprostřed mezi dvěma D. Drží se za vnitřní ruce, vnější v bok. Na počátku tance jsou všichni levým bokem do středu. Obě D tančí stejně jako D v C. 14. CH rovněž stejně jako v C. 14. tj. vykročí levou nohou v 1. taktu a otáčí se doleva čelem k D po levé ruce, zatímco obě D začínají pravou nohou a otáčejí se doprava. D po pravici CH se k němu v 1. taktu natáčí zády. D po jeho levici čelem. Dále všechny pohyby stejně jako v C. 14.
Uplatnění pohybů a obratů z dvojicového obsazení v tanci trojice dává tanci zvláštní půvab žertovné hry CH střídavě s pravou a levou D.
Tančí a hrají členové souboru Studánka ze Žďáru nad Sázavou Jiří Faldík /1966/, E v a Ceralová /1963/ a Lenka Grubauerová /1976/, Zdeněk Koukola /1975/, Saša Macháčková /1976/ a Hana Vašková /1975/, Marek Niederle /1973/, Jana Rosecká /1964/ a Jana Smetanová /1961/, muzika jako v C.11.