C.4 PÁSLA NANYNKA PÁVA, SMĚSEK Z BLATIN

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. Pásla Nanynka páva mezi horama sama, pásla husičky u čistý vodičky, čekala na svýho pána. 1. – 8. takt: Mírně houpavý obkročák (v taktu jeden krok) s otáčením ke každému kroku pouze o

Continue reading

C.5 SIVÁ HOLUBIČKO Z BLATIN

/: Sivá holubičko, kdes byla? :/ /: Že jsi svoje popelavé peří, :/ ztratila? /: Ztratila sem já ho na poli :/ /: a to tobě , můj zlatý synečku, :/ navzdory. Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do kruhu. Držení za pravé ruce v mírném

Continue reading

C.6 SLEPICE, SMĚSEK Z UNČÍNA

Chytil sem slepici v noci na ulici, /: žádnej neví jaká byla, žádnýmu se nelíbila. :/ Byla-li strakatá nebo kropenatá, |: žádnej neví jaká byla, žádnýmu se nelíbila 😐 Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. Ve 3/4 taktu se

Continue reading

C.7 ŠOTYŠ Z BLATIN

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1. takt: Dva lehké přísunné kroky měkce shora našlapované, druhý nedokončen, podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže při každém kroku mírný kmih nahoru a dolů. 2. takt

Continue reading

C.8 TESAŘSKÁ Z UBUŠÍNA

/: Když sem byl tesařem, nosíval sem sekeřičku za pasem. :/ /: Sekeřička železná a topůrko dřevěný, chodíval sem tesařit, dělat stavení. :/ Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu, držení ke kolovému tanci zavřené. 1. – 2. takt: Dva přísunné kroky podle CH vlevo

Continue reading

C.9 VYLETĚLA HOLUBIČKA ZE SNĚŽNÉHO

Vyletěla holubička /: ze skály, :/ /: probudila modré oči ze spaní. :/ Kdyby byly modré oči /: nespaly, :/ /: byly by tu holubičku dostaly. :/ Nebyla to holubička, /: byl to pták , :/ /: když mě nechceš, má panenko, nechej tak. :/ Tančí dvojice smíšené po kruhu,

Continue reading

C.10 MINET Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Minet z Velkomeziříčska patří k tancům, které byly zaznamenány při guberniálních sběrech kolem roku 1819. Patří do skupiny starých tanců trojdobých jako lidové „hanácké“, „vláčité“ a zlidovělé menuety a minety. Jsou to vesměs tance starší vrstvy, které dnes už vymizely (menuet) a které vytvářely určitý dobový typ. Byly závislé na

Continue reading

C.11 JEŠTĚ MĚ NEMÁŠ SMĚSEK Z FRYŠAVY A SNĚŽNÉHO

Ještě mě nemáš, hopaj, šupaj, už na mě dudláš, hopaj, šup. /: Až mě budeš mít, hopaj, šupaj, tak mě budeš bít, hopaj, šup. :/ Když jsem šel z hodů, hopaj, šupaj, pozdvih jsem nohu, hopaj, šup. Viděl jsem vejra, hopaj, šupaj, dali mně sejra, hopaj, šup. Jindřišku, broučku, hopaj,

Continue reading

C.12 HAJ HUSIČKY Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Haj, husičky, ze pšeničky, haj, husičky, ze žita, lepší je ta malá holka, než-li je ta veliká. Lala, lalala,…. Tančí trojice, CH a dvě D, levým bokem do středu, CH uprostřed. D jsou zavěšeny vnitřníma rukama do CH, vnější ruce v bok. 1. – 8. takt: Trojice postupuje krátkými poskočnými

Continue reading

C.13 HAJ HUSIČKY ZE SLAVKOVIC

Píseň jako v C.12 Tančí trojice po kruhu, CH levým bokem do středu ruce v bok. dvě D čelem proti němu pravým bokem do středu. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok. 1 . – 8 . takt: Trojice postupuje kroky poskočnými (dva v taktu) vpřed

Continue reading