Zřizovatel:

C.14 KALAMAJKA I Z KRÁSNÉHO

Kalamajko, příď si k nám, já ti něco přichystám,
mísu hrachu, mísu kroup, kalamajko, hop, hop, hop.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok.
1. takt: Tři malé, dupavé kroky, CH s půlobratem vlevo, vykročí levou nohou, D s půlobratem vpravo, vykročí pravou nohou. Kroky jsou provedeny v rytmu polkového kroku. Po skončení 1. taktu je natočena dvojice zády k sobě a spojené vnitřní paže jsou upaženy dolů.
2. takt: CH dva nízké poskoky na levé noze, D na pravé s mírným pohybem stranou po kruhu proti hodinovým ručičkám. Druhá noha (u D levá, u CH pravá) při každém poskoku přiklepne v mírném pokrčení v koleně vnitřní stranou chodidla ke kotníku nohy poskakující.
3. takt = 1. takt, ale opačným směrem a s celým obratem čelem k sobě. Spojené paže spodním obloukem mírně upaží podle CH vpravo dolů.
4. takt = 2. takt, ale opačnou nohou ( CH přiklepává levou, D pravou nohou).
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančí a hrají členové souboru Studánka ze Žďáru nad Sázavou Jiří Faldík /1976/ a E v a Ceralová /1963/, Stanislav Jozífek /1971/ a Saša Macháčková /1976/, Zdeněk Koukola /1975/ a Hana Vašková /1975/, Marek Niederle /1973/ a Jana Rosecká /1964/, Michal Topinka /1973/ a Jana Smetanová /1961/, muzika jako v C.11.