Zřizovatel:

C.21 PLÁCAVÁ ZE ŽĎÁRSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené.
1. – 8 . takt: Polka vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. Na konci 8. taktu se dvojice zastaví ( CH zády do středu) a pustí se.
9. takt – a: CH i D s mírným podřepem plácnou oběma rukama na nohy těsně nad koleny.
b: Vzpřim a každý potlesk do vlastních dlaní.
10. takt – a: CH i D si navzájem plácnou do pravých dlaní (prsty vzhůru).
b: Výdrž.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale v 12. taktu si plácnou do levých dlaní.
13. takt = 9. takt.
14. takt – a: Oba si plácnou navzájem pravými dlaněmi (prsty vzhůru).
b: Oba si plácnou navzájem levými dlaněmi (prsty vzhůru).
15. takt = 9. takt.
16. takt – a: Oba si plácnou navzájem oběma dlaněmi (prsty vzhůru).
b: Výdrž.

Tančí a hrají jako v C. 19.